Verksamhetsplaner | SD Eskilstuna

Verksamhetsplaner

Här återfinns Sverigedemokraterna Eskilstunas förslag till verksamhetsplaner som läggs till varje nämnd partiet finns representerat i. Dessa är våra motförslag till majoritetens framlagda verksamhetsplaner.

SD Eskilstunas verksamhetsplaner för Eskilstuna kommun

Verksamhetsplanerna för 2018

Kommer så fort vi yrkat på dem i nämnderna.

Verksamhetsplanerna för 2017

1 – Kommunstyrelsen – Verksamhetsplan SD 2017

2 – Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden – Verksamhetsplan SD 2017Verksamhetsplan omslagsbild

3 – Barn- och utbildningsnämnden- Verksamhetsplan SD 2017

4 – Miljö- och räddningstjänstnämnden – Verksamhetsplan SD 2017

5 – Kultur- och fritidsnämden – Verksamhetsplan SD 2017

6 – Vård- och omsorgsnämnden – Verksamhetsplan SD 2017

7 – Stadsbyggnadsnämnden – Verksamhetsplan SD 2017

8 – Torshälla stads nämnd – Verksamhetsplan SD 2017

9 – Socialnämnden – Verksamhetsplan SD 2017

Verksamhetsplanerna för 2016

1 – Kommunstyrelsen – Verksamhetsplan SD 2016

2 – Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

3 – Barn- och utbildningsnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

4 – Miljö- och räddningstjänstnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

5 – Kultur- och fritidsnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

6 – Vård- och omsorgsnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

7 – Stadsbyggnadsnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

8 – Torshälla stads nämnd – Verksamhetsplan SD 2016

9 – Socialnämnden – Verksamhetsplan SD 2016

Verksamhetsplanerna för 2015

1 – Kommunstyrelsen

2 – Arbetsmarknads- och familjenämnden

3 – Barn- och utbildningsnämnden

4 – Miljö- och räddningstjänstnämnden

5 – Kultur- och fritidsnämnden

6 – Vuxennämnden

7 – Stadsbyggnadsnämnden

8 – Torshälla stads nämnd

Verksamhetsplanerna för 2014

1 – Kommunstyrelsen

2 – Arbetsmarknads- och Familjenämnden

3 – Barn- och Utbildningsnämnden

4 – Miljö- och räddningstjänstnämnden

5 – Kultur och Fritidsnämnden

6 – Vuxennämnden

7 – Stadsbyggnadsnämnden

8 – Torshälla stads nämnd