Våra företrädare | SD Eskilstuna

Våra företrädare

Sverigedemokraterna Eskilstuna är en ideell politisk förening som deltar i de allmänna kommunala valen.

Valresultatet 2014 var Sverigedemokraternas bästa på 16,38% som berättigar partiet 13 ordinarie mandat och 7 ersättarplatser i kommunfullmäktige och vi fortsätter att vara Eskilstunas tredje största parti, denna gång med råge gentemot de andra partierna.
Antalet ordinarie platser och insynplatser i de olika nämnderna, råden och de kommunala bolagen har utökats rejält sedan 2010.

Kommunföreningsstyrelsen

Styrelsen sköter den ideella föreningens verksamhet. Detta gäller bl.a. medlemsaktiviteter, utbildningar för våra företrädare och föreningens ekonomi. Styrelsen väljs vid årsmötet under februari. Se styrelsen »

Kommunfullmäktige

Den yttersta beslutande församlingen i Eskilstuna kommun, där Sverigedemokraterna har 13 av 79 mandat.

Se våra kommunfullmäktigeledamöter »

Kommunala nämnder och råd

Varje nämnd är en politisk styrgrupp som har ansvaret för respektive underordnad förvaltning och att dess tjänstemän fullföljer de uppdrag som anvisats av kommunfullmäktige.

Se våra nämndledamöter »

Kommunala bolag

Se våra styrelseledamöter i bolagen

Övriga uppdrag

Här har vi bl.a. nämndemännen i tingsrätten.

Se våra övriga representanter »

Våra företrädare A till Ö

En alfabetiskt ordnad lista över våra politiskt aktiva företrädare

Se listan över förtroemdevalda i SD Eskilstuna »