Kommunföreningsstyrelse | Sverigedemokraterna Eskilstuna

Kommunföreningsstyrelse

Vår styrelse

Styrelsen organiserar den ideella föreningens verksamhet. Detta gäller bl.a. medlemsaktiviteter, utbildningar för våra företrädare och hanterar föreningens ekonomi. Styrelsen väljs vid årsmötet under de första månaderna, vanligtvis januari eller februari.

Du som medlem är alltid välkommen att kontakta styrelsens ledamöter och inkomma med idéer på gemensamma aktiviteter som du vill se att vi anordnar. Vi finns här för dig.

Se kontaktuppgifter uppe i menyn.

Styrelsen för Sverigedemokraterna Eskilstuna 2017 består utav följande ledamöter

Ordförande
Kim Fredriksson

1:e vice ordförande
Mikael Nygren

2:e vice ordförande
Anton Berglund

Ledamot
Anita Nygren

Ledamot / Sekreterare
Seppo Vuolteenaho

Ledamot
Elin Blomberg

Ledamot
Carina Åkesson

1:e suppleant
Tobias Gustafsson

3:e suppleant
Fredrik Elf

Tobias Gustafsson, Anton Berglund, Camilla Granström Berard, Anita Nygren, Fredrik Elf, Kim Fredriksson, Carina Åkesson, Elin Blomberg, Seppo Vuolteenaho, Mikael Nygren