SDs förslag till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun | SD Eskilstuna

SDs förslag till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun

Årsplan reklambild

Trots att det råder högkonjunktur på arbetsmarknaden i hela landet så har de styrande Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet inte lyckats minskat arbetslösheten nämnvärt i  kommunen. Arbetslösheten är fortfarande skyhög och ligger idag på 13,4 %. Bryts statistiken ner ytterligare så sticker gruppen utrikesfödda ut extremt mycket med en arbetslöshet på 34,8 %. Det finns flera faktorer som orsakat den negativa situationen med hög arbetslöshet och medföljande social oro. Det ska dock påpekas att den främsta orsaken är avsaknaden av logiken hos de styrande politikerna med att befolkningsökningen måste ske i samma takt som byggandet av bostäder, arbetstillfällen, utbildningsplatser och känslan av gemenskap. Förstås inte den enkla logiken spelar det ingen som helst roll hur många handlingsplaner eller arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Problemen kommer kvarstå och förvärras.

Ska politiken i Eskilstuna lyckas vända utvecklingen är den nämnda logiken helt avgörande. Vår årsplan för Eskilstuna kommun bygger med anledning av detta fullt ut på den logiken. Därför kommer våra satsningar ha mycket bättre effekt.

Nedan återfinns ett axplock över en rad satsningar vi valt att prioritera för 2018. Vår årsplan och ägardirektiv återfinns i sin helhet längst ner på denna sida där alla våra satsningar finns.

 


01 - Kim Fredriksson, ordförande

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Vårt budgetförslag innehåller tunga satsningar på skola och utbildningen som ger de arbetslösa verktygen att gå från bidrag till jobb. Satsningar som ger de äldre rätten att få åldras med värdighet, där de vårdas av personal som inte är sönderstressade av höga besparingskrav eller orimliga arbetsvillkor. Likaså innehåller vår budget satsningar på att åter bringa trygghet i kommunen. Vår vision är ett Eskilstuna präglat av trygghet och gemenskap genom hela livet där ingen invånare lämnas utanför.

 

 

 

För mer information kan ni se våra förslag i sin helhet nedan. Klicka bara på bilden för respektive dokument.