SD:s förslag för ökad trygghet runt Lagersbergsskolan | SD Eskilstuna

SD:s förslag för ökad trygghet runt Lagersbergsskolan

Lagersbergsskolan 2017-04-03

De senaste incidenterna som ägt rum främst runt Lagersbergsskolan är något vi tar på stort allvar. Under måndagen besökte vi den omnämnda skolan och träffade skolledningen för att lyssna in vilka åtgärder som är nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen som sker i området. Efter rundvandring på skolan och diskussion med skolledningen utkristalliserades två tydliga åtgärder som behövs. Det första är att öka samarbetet med Polisen så de ökar sin närvaro på skolan. De behöver visa upp sig mer än bara vid allvarliga händelser. Det kan vara allt ifrån att besöka klassrummen eller sitta ner och äta lunch med skoleleverna. Genom att eleverna får lära känna poliserna på ett mer personligt plan är förhoppningen att tilliten och respekten för Polisen ökar i området. Likaså minskas risken att eleverna senare i livet ansluter sig till ungdomsgängen som kastar sten på Polisen om de känner poliserna i uniformerna. Den andra konkreta åtgärden är att montera upp övervakningskameror runt om på skolan.

Nedan finner ni två konkreta förslag som vi lagt och som vi hoppas ska vända den negativa utvecklingen runt Lagersbergsskolan och runt andra skolor i staden.

 

01 - Kim Fredriksson, ordförande

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

– Utvecklingen i stadens mest utsatta bostadsområden är under all kritik. Trots lovord från den rödblåa kommunmajoriteten har situationen inte blivit bättre. Våra förslag om ökad polisiär närvaro och kameraövervakningskameror vid brottsutsatta skolor ska ses som två av flertalet konkreta åtgärder som behövs för att vända utvecklingen.