SD vill sänka månadskostnaden för hemsjukvård | SD Eskilstuna

SD vill sänka månadskostnaden för hemsjukvård

Bild hemsjukvård

Under dagens sammanträde för kommunstyrelsen i Eskilstuna behandlades ett ärende om kostnaderna för hemsjukvård. Som enda parti föreslog vi att månadskostnaden för hemsjukvård skulle sänkas från 450 kr till 300 kr. För oss är personer som är i behov av vård men inte kan ta sig till sin vårdcentral en prioriterad grupp. Förslaget ligger i linje med våra tidigare satsningar om minskad kostnad för trygghetslarm och hemtjänst. Vår ambition är att främst äldre ska kunna bo hemma lite längre vilket vi är övertygade om att de flesta vill göra. Men det handlar också om att kunna hantera en allt åldrande befolkning. Eskilstuna ligger kraftigt efter med byggandet av nya äldreboenden.
Kan vi få äldre att bo hemma lite längre kan vi minska behovet av äldreboenden och vårdplatser. Under samma sammanträde sa vi även nej till att gå vidare med en tvivelaktig vindkraftsinvestering på 180 miljoner. Därav skapar vi oss ett ekonomiskt handlingsutrymme vilket möjliggör att vi kan finansiera denna avgiftssänkning.

 

Bild på Kim 2014-12-27 3 red

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

– Även om månadskostnaden för hemsjukvård ligger inom maxtaxan är vi övertygade om att det kommer förbättra ekonomin för de som har det allra svårast. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa förutsättningar för fler att kunna få sin vård hemma istället för att tvingas in i vården. Med tanke på de akuta vårdplatsbristerna inom landstinget Sörmland är det helt rätt väg att gå.