SD har släppt sitt lokala valmanifest för Eskilstuna 2018-2022 | SD Eskilstuna

SD har släppt sitt lokala valmanifest för Eskilstuna 2018-2022

utvald-bild-valmanifest-2018-2022_v2

Under parkfestivalen i helgen släppte vi vårt lokala valmanifest för Eskilstuna. Det är som i tidigare inlägg omnämnt framarbetat efter samtal med bland annat företagare, välfärdspersonal, partimedlemmar, brukare samt invånare för att kunna veta vad just Eskilstunaborna efterfrågat. Vi har identifierat 12 fokusområden som vi går till val på att lägga extra tyngd på.

– Värdegrund
– Invandring
– Skola och utbildning
– Trygghet
– Gemenskap
– Jobb
– Vård och omsorg
– Äldreomsorg
– Bostäder
– Stadsplanering
– Miljö
– Kultur och fritid

 

Klicka på bilden nedan för att ta del av valmanifestet i sin helhet. Varje av de 12 fokusområdena har konkreta förslag på vad vi göra om vi får förtroendet att leda kommunen.

Eskilstuna behöver en förändring och den kan endast börja med ditt val den 9 september!

 

 

 

 

 

 

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vi har sett att utvecklingen i vårt land och vår kommun gått åt helt fel håll på flertalet områden. Tryggheten och gemenskapen mellan invånarna är två av många områden som behöver lyftas rejält på dagordningen. Det behövs fler områdespoliser, utökad kameraövervakning vid brottsutsatta områden samt att civilsamhället inkluderas mer i arbetet med att skapa känsla av trygghet. Likaså behöver de svenska värderingarna stärkas där tanken om folkhemmet är vägledande och invånarna först ska göra sin plikt och därefter kräva sin rätt.