SD föreslår en kraftig minskad befolkningsökning av nyanlända till Eskilstuna | SD Eskilstuna

SD föreslår en kraftig minskad befolkningsökning av nyanlända till Eskilstuna

SD Eskilstuna återvändarcenter

SD har lämnat in en motion som innebär att kommunpolitiken i Eskilstuna ställs som för att i alla avseenden verka för att minska befolkningsökningen av nyanlända till kommunen. Anledningen är att de styrande partierna allt för länge har stått bredvid och låtit inflyttningen av främst nyanlända skenat till nivåer som gjort situation allt svårare att hantera. Det är främst den skyhöga skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda som påvisar på allvaret och nödvändigheten i förslaget. Läggs därtill bristen på bostäder , utbildningsplatser samt den sociala oro i stadens invandrartäta bostadsområden så blir det tydligt att Eskilstuna behöver byta kurs. Syftet med förslaget är att på riktigt skapa andrum för kommunen att komma tillrätta med de nämnda problem och inte som nu bara fylla på med fler nyanlända som tyvärr tvingas in i ett bidragsberoende.

Motionen med dess mer konkreta innehåll kan läsas i sin helhet här: Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända

 

01 - Kim Fredriksson, ordförande

Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

– Nyligen gick Socialdemokraterna i Malmö ut med ett kravbrev till regeringen om att Malmö inte ska behöva ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Något som media uppmärksammade nyligen, se länk här

Ett välkommet besked som förhoppningsvis kan få Socialdemokraterna även i Eskilstuna att släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Beskedet punkterar även myten om att det inte går att påverka befolkningsökningen av nyanlända till Eskilstuna. Vår förhoppning är att vårt förslag ska tvinga fram ett tydligt svar från respektive parti över vilken väg de vill att Eskilstuna kommun ska gå.