SD satsar över 75 miljoner kr på utbildning och äldreomsorg | SD Eskilstuna

SD satsar över 75 miljoner kr på utbildning och äldreomsorg

Sverigedemokraterna Eskilstuna satsar totalt 75,3 miljoner kr på utbildning och äldreomsorg i förslaget till kompletterande årsplan 2013.

Pengarna ska i huvudsak gå till förskolan, grundskolan och gymnasiet. Där ska pengarna bland annat användas för att minska storlekarna på barngrupperna i förskolan. Men även för att öka lärarnas förutsättningar att hålla en god utbildningskvalité samt undvika nerdragningar i stödfunktionerna för elever som är i behov av extra hjälp. Förhoppningen är höjd kunskapsnivå hos kommunens elever.

20 miljoner extra tillförs äldreomsorgen för i första hand kunna sätta stopp för nedskärningar och försämringar för de äldre. De resurser som blir över ska användas för att ge omsorgspersonal mer utrymme för social samvaro med de äldre i syfte att bryta känslan av ensamhet.

10 miljoner extra tillförs vuxenutbildningen för att förse arbetslösa med rätt kompetens som motsvarar arbetsmarknadens behov och därmed öka chansen för den arbetslöse till ett jobb med egen försörjning.

Kommentar från Kim Fredriksson, gruppledare:

Ska vi kunna möta upp framtidens utmaningar med att förse företagen med rätt kompetens, måste utbildningar som motsvarar vad som efterfrågas på arbetsmarknaden prioriteras. Görs inte det, finns det risk att företag med deras arbetstillfällen lämnar vår kommun.