Reservation i Barn- och utbildningsnämnden ang. rätt till bidrag | SD Eskilstuna

Reservation i Barn- och utbildningsnämnden ang. rätt till bidrag

SD motionSverigedemokraterna har lämnat en reservation i Barn- och utbildningsnämnden.

Ladda ner reservationen som PDF fil BUN Reservation 2013-04-18 (96 kB).

 

Hela texten följer nedan:

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2013-04-18

Ärende 4, BUN/2012:650

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild verksamhet ­-Al-Azhar stiftelsen.

 

Sverigedemokraterna yrkar avslag till stiftelsens ansökan om rätt till bidrag för Al-azhar skolan att bedriva förskola för 40 barn i åldrarna 1-5 år i lokal på Hejaregatan 15 i Eskilstuna.

Motiv till beslut

Vi vänder oss starkt emot en förskola vars huvudman har för avsikt att avskilja barn från det svenska samhället på etniska grunder och där den dagliga verksamheten ska vara förenlig med den heliga koranen.

Följande mening går att läsa i handlingarna och ska beskriva en grundläggande princip för den sökandes stiftelse.

Stiftelsens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med den heliga koranen och de lagar som tillämpas i Sverige

De lagar som tillämpas i Sverige är inte alltid förenliga med koranens. Då den heliga koranen inte tillåter att tillrättavisas av andra lagstiftningar blir svensk lagstiftning underställd koranen i stiftelsens verksamhet.

Då meningen inte går att tolka på annat sätt än att svensk lagstiftning ska underställas koranen i stiftelsens verksamhet är det en skyldighet utifrån gällande lagstiftning att avslå ansökan.

Flera muslimska friskolor i Sverige har vid olika granskningar visat på en problematik där budskapet utåt är att svensk lagstiftning ska gälla och budskapet inåt är att koranen står över svensk lagstiftning.

Religiösa friskolor har ofta en återkommande problematik med att ge religionen en plats i skolan som sätter svensk lagstiftning och samtida svenska värderingar åt sidan.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett samhälle byggt på en nationell gemenskap. Detta förutsätter att alla barn i vårt land får en likvärdig start i livet. Skolan får därmed aldrig tillåtas ha en medveten segregerande inriktning.

Allt ovan sammantaget gör att vi bedömer stiftelsen som en olämplig huvudman för den beskrivna verksamheten.

 

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Anton Berglund