Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sida 55

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • Stödet för Sverigedemokraterna växer så det knakar

  Av Admin den 8 juni, 2006
  0

  Sverigedemokraterna blir det tredje största partiet enligt Ungt Val med 11,9%, endast socialdemokraterna och moderaterna är större.
  För Eskilstunas del är stödet för Sverigedemokraterna i ungt val 10,8% även här är det bara moderaterna och socialdemokraterna som är större.

  Resultatet blev ett chockbesked för de etablerade partierna och jag måste erkänna att jag också blev en aning överraskad, men inte på något sätt förvånad. Ungdomarna är den grupp som får ta de hårdaste smällarna av den misslyckade integrations och invandringspolitiken. Vuxna konfronteras inte lika mycket med otryggheten i skolorna och ute på stan om kvällarna. Sverigedemokraterna är det enda partiet idag som presenterar en politik som är anpassad efter det samhälle vi lever i, därför har vi fått ett tredubbelt stöd i årets ungt val från det förra.

  I förra ungt val 2002 fick Sverigedemokraterna 3,8%, det avspeglade sig i de allmänna valen i form av att Sverigedemokraterna fick 1,4%. Skulle man jämföra årets ungt val med den förra slutliga valutgången så skulle Sverigedemokraterna i höst komma att få 4,3% av rösterna och därmed ta plats i Riksdagen. Det är givetvis ingen garanti men kan förhoppningsvis fungera som en motivation till våra valarbetare att riksdagen Faktiskt är inom räckhåll. Landstinget i Sörmland kräver 3% av rösterna och kommunfullmäktige varierar beroende på hur många och i vilka valkretsar rösterna kommer ifrån.

  I en nyligen beställd Sifo undersökning visade sig även att vi ökat nästan dubbelt från i vintras då 4% av Sveriges befolkning kunde tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna, nu kunde hela 7% tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna, och ytterligare 8% var inte helt avvisande till tanken att göra det.

  Frågan är nu inte längre om vi kommer ta några mandat i Sörmland utan Hur många mandat vi tar.

  Adam Marttinen, förstakandidat i Eskilstuna.

 • SD Eskilstuna ska kontakta rektorerna.

  Av Admin den 16 maj, 2006
  0

  Enligt Eskilstuna kuriren 16/5 så säger samtliga gymnasieskolor nej till att ge Sverigedemokraterna tillträde till gymnasierna under valrörelsen i höst. Anmärkningsvärt är att de välkomnar riksdagspartierna vilket klart strider mot Justitieombudsmannens beslutat om att inget parti får särbehandlas i skolorna p.g.a. ideologiska skäl eller att de inte finns representerade i riksdag, landsting eller kommun.

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kommer att kontakta samtliga rektorer för Eskilstunas gymnasier och förklara hur vi kommer att arbeta mot gymnasierna i valrörelsen, vi kommer även att låta dem granska vårt material för att reda ut eventuella missförstånd. Vi hoppas att vi därefter inte ska behöva göra någon stor procedur av skolornas ställningstagande utan att vi i demokratisk anda ska kunna låta förstagångsväljarna få träffa oss bland de andra partiföreträdarna. Att endast premiera partier som fick över 4% för fyra år sedan är riktigt illa, det behöver ju inte alls vara just dessa partier som attraherar väljarna av idag. Om dessa väljare då ska undanhållas från alternativa partier som Sverigedemokraterna så kan skolans beslut på inget sätt försvaras i demokratins namn.

 • Vi söker Kandidater

  Av adam.marttinen den 10 maj, 2006
  0

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna söker kandidater till vår lista till Eskilstuna kommunfullmäktige. Om du känner dig intresserad av att påverka din omgivning genom en Sverigedemokratisk politik, hör av dig genom kontaktuppgifterna till höger.

 • Välkommen till Sverigedemokraterna i Eskilstuna

  Av Admin den 10 maj, 2006
  0

  Jag heter Adam Marttinen och är gruppledare för SD:s representation i fullmäktige.

  För mig är en kommun i balans det långsiktiga målet för vår politik, både ekonomisk balans men även en balans i samhället i övrigt vilket motverkas i stor grad av många andra politiska viljor i vår kommun.

  Vi menar att det är viktigt att kommuninvånarna känner ett gemensamt ansvar för vår kommun och för varandra, detta vill vi förverkliga genom att stärka gemenskapen bland våra invårnare istället för att verka för en ekonomisk, social och kulturell segregering.

  Det är också viktigt att öka förtroendet till demokratin, här är det viktigt att kommuninvånarnas åsikter företräds i större utsträckning i fullmäktige detta kan ske genom medborgarförslag eller fler folkomröstningar.

  När vi alla arbetar utifrån en gemensam värdegrund och förstår varandra kommer också klimatet i vår kommun att förbättras och därefter ge vår kommun ett värdefullt utgångsläge.

  Vi ses! /Adam Marttinen