| Sida 55

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • Värt att kommentera!

  Av adam.marttinen den 18 februari, 2007
  0

  ekuriren 17 februari

  ”Frågan vi bör ställa oss inför framtiden är hur vi gör Sverige mer attraktivt att leva i för fler med annan bakgrund än etniskt svensk, inte tvärtom.”

  Mattias Vepsä,
  Ledamot Eskilstunas
  kommunfullmäktige (s),
  förbundssekreterare SSU

  Ja Mattias varför ska vi tänka på dem som byggt upp landet och deras barn? När vi ser flyktingfördelningen i Europa så kanske vi istället borde fråga oss vad det är med Sverige som är så attraktivt som de andra länderna saknar? En svensk välfärdsmodell kan ju vara något som attraherar vad vet jag.

  Adam Marttinen, gruppledare SD-Eskilstuna

 • Vi kräver en folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande!

  Av Admin den 9 februari, 2007
  0

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kommer kräva en lokal folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande till Eskilstuna.

  Med anledning av den allt för stora arbetslösheten och det stora utanförskap som uppstått bland våra invandrargrupper ser vi ingen anledning att fortsätta med den rådande ansvarslösa politik som samtliga partier utom Sverigedemokraterna drivit i fullmäktige.

  Sveriges kommuner och landsting presenterade i dagaran en rapport där det konstaterades att av dem som kommit hit sedan slutet av 1990-talet är det bara hälften av männen och en dryg tredjedel av kvinnorna som har fått jobb. Att detta innebär en stor utgift för Eskilstuna kommun råder det ingen tvekan om. Så länge vi inte kan erbjuda personer som redan bor i vår kommun jobb eller möjligheter till självförsörjning finns det ingen anledning att medvetet föra en politik som leder till en större arbetslöshet och ett förvärrat utanförskap.

  Eftersom det bara är Sverigedemokraterna som har ryggrad nog att sätta sig emot denna vansinnespolitik kommer vi ge fullmäktige en chans att rådfråga kommuninvånarna vad de anser är rimligt, det är ju ändå kommuninvånarna som drabbas när pengar måste tas från skola, vård och omsorg när vi ska finansiera utgifterna för den misslyckade flyktingpolitiken.

  Det är vår förhoppning att fullmäktige ska anta vår motion och att vi efter en lyckad folkomröstning kan börja vårt arbete mot den växande segregationen och utanförskapet.

 • Ett stort Tack!

  Av Admin den 7 oktober, 2006
  0

  Med anledning av de stora framgångar som partiet gjort i valet vill vi rikta ett stort tack till alla de (3,32%) 1761 Eskilstunabor som valde att rösta på oss.
  Valresultatet blev över förväntan och gav oss 2 stolar i kommunfullmäktige. Vi hade tyvärr problem med att få folk att kandidera i Eskilstuna av olika orsaker och gick därför till val med endast en kandidat. Sverigedemokraterna kommer nu genom det stöd fick att börja driva en Sverigedemokratisk politik i Eskilstuna, detta kommer främst att vara inriktat kring invandringspolitiken i.o.m. att det är den frågan som vi kanske skiljer oss mest från de övriga partierna, men vi kommer även att driva en politik för en bättre kommunal skola och en äldrevård värd namnet.

 • Valutskicket på G

  Av Admin den 6 september, 2006
  0

  Sådär, klockan är slagen midnatt och jag har precis kommit hem från Stockholm där jag ordnade med det sista som behövdes göras för vårt valutskick till sörmlänningarna. Samtliga hushåll i Sörmland kommer få ett brev med valsedlar och valfoldrar förutom Strängnäsborna som får vår valtidning. Inför valet 2002 fick vi ut valmaterial till ca 20000 hushåll i Eskilstuna. Så det ska bli spännande att se effekten av ett projekt av denna omfattning. Jag vill givetvis tacka alla som hjälpt till att packa dessa oändligt många kuvert och alla som hjälpt till med transporter och övrigt, kanske ett speciellt tack till Örebrodistriktet som varit till väldigt stor hjälp in på slutet när det såg som värst ut. Vi har gjort det grundläggande för vår valkampanj, låt oss nu ägna de sista veckorna åt att synas ute bland väljarna med affischer och flygblad.

  Trötta hälsningar/Marttinen.

 • Valmanifest SD – Eskilstuna 2006

  Av Admin den 27 augusti, 2006
  0

  1. Integration – Avsluta samarbetet med Migrationsverket.
  Sverige i allmänhet och Eskilstuna i synnerhet har fört en ansvarslös flyktingpolitik där ett allt för stort mottagande av flyktingar och invandrare lett till en kraftigt ökad utgift för kommunen. Segregationen och utanförskapet kan inte motverkas så länge denna invandring fortskrider.

  2. Äldreomsorg – Förbättra äldreomsorgen.
  Vi vill förbättra livskvalitén för våra äldre dels genom ökade resurser och dels genom att införa en äldreombudsman som bevakar våra äldres intressen och behov.

  3. Krafttag mot narkotika.

  Droger sprider sig bland våra ungdomar och kryper allt längre ner i åldrarna. Vi vill verka för en ökad koncentration mot spridningen av narkotika, genom polisiärt arbete och genom upplysningar i skolor samt genom att erbjuda ungdomar trygga miljöer i vuxnas närvaro. Ett minskat antal narkomaner är i sig en brottsförebyggande åtgärd och måste därför ses som ett långsiktigt hållbart arbete för en tryggare stad.