Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sida 5

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • Vattenpalatset Badhuset

  SD Eskilstuna vill öka tryggheten på kommunens badhus

  Av kim.fredriksson den 16 mars, 2016
  0

  Efter händelsen på Eskilstunas badhus Vattenpalatset i mitten på februari där tre tonårsflickor blev sexuellt ofredade har vi lämnat in en motion som innehåller åtgärder för att stärka upp tryggheten på kommunens badhus. Liknade händelser på andra badhus runt om i landet och andra händelser som ökat otryggheten ligger också till grund för åtgärderna vi föreslår.

   

  Sammanfattning av trygghetsåtgärderna:

  Öka antalet badvakter som kan upptäcka och förhindra sexuellt ofredande samt minska risken för drunkningsolyckor.
  I högre och längre omfattning porta de personer som inte sköter sig.
  Se över behovet av att införa ordningsvakter. Särskilt med tanke på att relaxavdelningen planeras för att även servera alkoholhaltiga drycker.

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Med tanke på den negativa samhällsutvecklingen med ökad otrygghet och att kommunens nya badhus Munktellbadet som öppnar i slutet av maj räknar med en fördubbling av antalet besökare ser vi ett behov av kraftfulla trygghetsåtgärder.

   

 • Trygghet

  SD Eskilstunas åtgärdspaket för ökad trygghet

  Av kim.fredriksson den 27 januari, 2016
  0

  Under tisdagseftermiddagens kommunstyrelsesammanträde behandlades en Samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Polismyndigheten för 2016 -2019.

  Klicka här för att se hela ärendet

  Vi föreslog flertalet tilläggsförslag för att öka tryggheten i Eskilstuna. Se hela våra förslag och anledning till att vi föreslår dem nedan:

  SD Eskilstunas åtgärdspaket för ökad trygghet


  Eskilstunas trygghetsarbete är utifrån resultatet i verkligheten i stort behov av omtag. Ett omtag som denna samverkansöverenskommelse är tänkt att verka för. Den är framtagen av Trygga Eskilstuna i dialog med Polismyndigheten. Tyvärr har den rödblåa majoriteten i början av mandatperioden kastat ut stora delar av den politiska oppositionen från detta trygghetsråd. Detta har medfört begränsade möjligheter för oppositionen att påverka vilket inte har gynnat trygghetsarbetet.
  Mot bakgrund av kommunens stora behov av ökad trygghet lägger vi härmed följande tilläggsförslag till samverkansöverenskommelsen:


  • Förbättrad kameraövervakning av centrala Eskilstuna
  Vidareutveckling av dagens samarbete kring kameraövervakningen av centrum. Syftet är att öka antalet platser som är övervakade med moderna övervakningskameror. Dessa platser ska pekas ut i dialog med lämpliga aktörer. Så kallade hotspots ska prioriteras. Effekten som eftersöks är ökad trygghet där gärningsmän ska förhindras att begå brott eller dömas med hjälp av övervakningskameror.


  • Uppmuntra till grannsamverkan
  Genom att använda redan befintliga kontakter med invånarna ska samtliga involverade parter stödja och uppmuntra till grannsamverkan. Då stärks tilliten mellan invånarna och benägenheten att våga vittna ökar.


  • Stärka stödet för brottsoffer
  När någon utsätts för grövre brott är det av vikt att bra stöd kan ges omgående. Idag finns det redan olika typer av stödfunktioner som behöver stärkas upp. Tanken är att dessa stödfunktioner aktivt ska stöttas av kommun och polis och även involveras i det förebyggande arbetet.


  • Ökad polisiär närvaro i skolorna
  I syfte att öka tryggheten på skolorna och dra nytta av satsningen på områdespoliser (tidigare kvarterspoliser) ska nämnda poliser öka sin polisiära närvaro i skolorna. Med mer kontakt mellan polis och skolelever kan både tilliten och respekten ökas, likaså benägenheten att våga vittna.


  • Ersätta den interkulturella strategin mot en assimilationsinriktad strategi
  Integrationsplaner av olika dess slag har med facit i hand inte skapat trygghet. Stabila och trygga samhällen byggs på att stärka invånarnas gemensamma nämnare istället för att betona deras olikheter. Därför borde den interkulturella strategin bytas mot en assimilationsinriktad strategi.


  • Öppen och transparent rapportering till media
  Mot bakgrund av att det avslöjas att Polismyndigheten mörkar vissa typer av brott behövs en öppen och transparent rapportering till media. Exempelvis är avslöjandet om att Polismyndigheten i Stockholm mörkat en stor mängd av sexuella övergrepp mot unga kvinnor. Särskilt häpnadsväckande är de argument Polisen uppgav till skälet för mörkläggningen, att de inte vill spela SD i händerna p.g.a. gärningsmännens etniska ursprung. Hur långt mörkläggningen sträcker sig är än så länge oklar. Men skrivs det in att både Polismyndigheten och kommunen ska ha en öppen och transparent rapportering till media vid allvarliga händelser kan förtroendet hos allmänheten återigen byggas upp.


  • Samverka för tidsbegränsad kameraövervakning i bostadsområden
  Kommunen och Polismyndigheten ska verka för att införa tidsbegränsad kameraövervakning i särskilt otrygga bostadsområden. Fokus är på att minska bilbränder och grova våldsbrott. Samverkan sker givetvis i dialog med lämpliga aktörer.

   

  Samtliga förslag avslogs från den rödblå kommunmajoriteten. Ärendet och våra förslag kommer debatteras på Kommunfullmäktige den 11 februari. Återstår att se varför Socialdemokraterna och Moderaterna säger nej till ökad trygghet.

   

 • Mobilt sportotek

  PM: SD vill införa mobilt Sportotek i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 5 januari, 2016
  0

  Idag är det många ungdomar som utövar någon form av sportaktivitet. Det kan vara allt ifrån fotboll, ishockey, skidåkning eller hästridning. Nackdelen är att dessa sporter består av utrustning som är dyr vilket föranleder att många föräldrar inte har råd att låta sina barn utöva sporterna. Det är ett problem som blir extra påtagligt med tanke på den höga arbetslöshet och barnfattigdom som råder i Eskilstuna. Skulle Eskilstuna kommun införa ett så kallat mobilt Sportotek skulle det underlätta för barnfamiljer som har det svårt ekonomiskt. Det fungerar på samma sätt som en bokbuss. Barnet eller ungdomen lånar med hjälp utav ett lånekort och lämnar sedan tillbaka utrustningen. I Skrivande stund har det redan införts i Luleå och planeras införas även i Västmanland.

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Eskilstuna är känd som den aktiva idrottsstaden med många engagerade föräldrar, barn och ungdomar. För att ge barnfamiljer en chans att testa på kostnadsdrivande sporter är ett mobilt Sportotek ett bra alternativ. Jag kan bara se fördelar med förslaget och med nyöppnade ReTuna kan det heller inte bli svårt att fylla det med begagnad sportutrustning.

   

  Klicka här för att se motionen i sin helhet

 • Stadshuset 4

  SD överklagar Socialdemokraternas beslut om ökad invandring till Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 14 december, 2015
  0
  På kommunstyrelsens sammanträde den 24 november och 10 december i år beslutade Socialdemokraterna om att öppna evakueringsboenden för asylsökande samt teckna fler avtal med Migrationsverket om ökat mottagande av fler så kallande ensamkommande barn. Detta trots att det tydligt står i kommunallagen att beslut av principiell beskaffenhet ska beslutas av kommunfullmäktige vilket vi anser dessa beslut är. Trots upprepade påpekanden från vårt håll angående detta ignorerade de övriga partierna detta.  Det är mot bakgrund av detta vi väljer att överklaga dessa beslut och få det prövat i förvaltningsrätten. Att det dessutom råder akut bostadsbrist, brist på skolplatser och brist på rätt utbildad personal för ändamålet i kommunen stärks vår uppfattning ytterligare att dessa beslut är beslut av principiell beskaffenhet.

  Kim Fredriksson

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Anledningen att de övriga partierna inte vill att dessa ärenden ska avgöras i kommunfullmäktige är väldigt tydligt. De vill inte svara på hur boenden för nyanlända ska ordnas och därmed undvika debatt. Antingen trollar de fram tusentals nya bostäder över en natt eller så tillåter de nyanlända att få gå före i bostadskön vilket de till viss del redan gör. Det mest troliga är det sistnämnda, vilket bland annat innebär att svenska barnfamiljer inte kan flytta till större och att svenska ungdomar nekas deras första lägenhet. Den ordningen är något vi sverigedemokrater aldrig någonsin kommer ställa upp på.

   

  Klicka nedan för att se överklagandena i sin helhet.

  1 – Överklagan 1 KS beslut i Eskilstuna 2015-11-24

  2 – Bilaga Eskilstuna kommun – Kommunstyrelsen 2015-11-24

  3 – Överklagan 2 KS beslut i Eskilstuna 2016-12-10

  4 – Bilaga Eskilstuna kommun – kommunstyrelsen 2015-12-10

 • SD Eskilstunas kompletterande årsplan 2016

  Av kim.fredriksson den 10 november, 2015
  0

  Under tisdagen släppte SD Eskilstuna sitt förslag till kompletterande årsplan 2016

  Nedan återfinns sammanfattningen över vårt budgetförslag:

  Fokusområden kompl 2016 ver 3

   

  Specifikt per område

  Per område
  Bild på Kim 2014-12-27 3 red

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – I vår årsplan för 2016 lägger vi fokus på främst tre områden. Det första är skola och utbildning där vi prioriterar höjd utbildningsnivå med utbildningar som leder till jobb.

  Det andra är vård och omsorg där vi avsätter stora resurser för att kunna ge de äldre en värdig ålderdom. Personer med en socialt problematisk situation ska också ges den hjälp de behöver.

  Det tredje och sista området är bostäder. Det har byggts alldeles för få bostäder de senaste åren. Det vill vi ändra på genom att dels avsätta resurser för ändamålet men även genom att lyfta upp frågan på politikens dagordning.

  Överskottsmålet för 2016 sätter vi till 2,3 % vilket motsvarar 134,5 miljoner

  Vårt budskap är tydligt, vi skapar trygghet genom hela livet där det ställs om från bidrag till jobb!

  Klicka på omslagsbilden nedan för att se förslaget i sin helhet:

  omslagsbild Kompårsplan 2016 SD