SD Eskilstuna | Sida 5

Hem

Välkommen till

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • 1008653_10151413697000755_1329959374_o

  SD kräver handlingskraft för att garantera Eskilstunabornas säkerhet

  Av kim.fredriksson den 25 januari, 2017
  0

  Sedan det centrala avtalet mellan SKL, Pacta, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och fackförbundet Vision rörande ersättning för deltidsbrandmän har missnöjet bland de anställda växt i landet och i Eskilstuna. Orsaken är att övertidsersättningarna sänkts och därmed försämras arbetsvillkoren för just deltidsbrandmän. Efter ett av media beskrivet krismöte som hölls den 18 januari tänker 16 av 20 deltidsbrandmän i Torshälla säga upp sig. Enligt miljö- och räddningstjänstnämndens ordförande skulle en sådan massuppsägning innebära att deltidsbrandstationen i Torshälla tvingas läggas ner. Se nyhetsartikel här:

  Skulle en större allvarlig händelse inträffa i Torshälla kommer det innebära livshotande försämringar.

  Politiken i Eskilstuna kommun har ett ansvar att säkerställa att hjälp finns att få när någon råkar ut för en bilolycka eller riskerar att brinna inne. Detta gäller hela Eskilstuna inklusive Torshälla. Därför borde kommunstyrelsen ta initiativ att skyndsamt samla berörda parter för att hitta en framkomlig väg som inte äventyrar Eskilstunabornas säkerhet.

  Mot bakgrund av detta har vi under tisdagens kommunstyrelsesammanträde lämnat in ett så kallat nämndinitiativ. Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – När nya avtal leder till att en av kommunens brandstationer riskeras att läggas ner krävs det handlingskraft från politiken. Vi kommer pressa på allt vi kan från vårt håll för att nå en hållbar lösning som kan garantera Eskilstunabornas säkerhet.

   

   

 • Stadshuset 4

  Socialdemokraterna Eskilstuna hycklar kring invandringspolitiken

  Av kim.fredriksson den 9 januari, 2017
  0

  Söndagen den 4 december förra året kommenterade Socialdemokraterna Eskilstunas gruppledare Jimmy Jansson sprickan i hans parti angående invandringspolitiken i lokalmedia.

  (Se artikeln i sin helhet här)

  Han sparade inte på krutet när han sågade sin partikollega i riksdagen Sara Karlssons förslag om generösare invandringspolitik. Se citat nedan:

  ”En riksdagsledamot som driver en återgång till den migrationspolitisk som bidragit till att vi har snart 40 procent arbetslöshet bland utrikesfödda, att vi har trångboddhet, sociala problem och barnfattigdom i Eskilstuna och unga pojkar som hamnar i brottslighet. Jag häpnar över avståndet till verkligheten. Vi har hundratusentals människor som lever utanför samhället idag i Sverige. Fokusera på att få in dem istället.”

  Som sverigedemokrat är det inte svårt att skriva under på det Jansson säger i media men frågan är hur Socialdemokraterna agerar i just verkligheten. Nedan finns ett axplock på hur de har agerat i Eskilstuna under 2016:

  Kommunstyrelsen 29 november

  – Nej till att tydliggöra vilka grupper som ska ingå i planen för att motverka hemlöshet. Socialdemokraterna vill med andra ord inte ta ställning till ifall tiggande EU-migranter ska erbjudas boende.

  – Nej till att kartlägga hur utbrett hedersförtryck är bland unga i Eskilstuna.

  – Nej till att aktivt arbeta för att befolkningsökningen ska anpassas efter tillväxten av jobb, bostäder, utbildningsplatser samt möjligheten att inkludera nya som befintliga invånare i samhällsgemenskapen.

  Kommunfullmäktige 27 oktober

   – Nej till att försöka minska tiggeriet.

  Kommunfastigheters bolagsstyrelse 14 juni

  – Beslutade att låta vissa nyanlända få gå före i bostadskön.

  Stadsbyggnadsnämnden 19 maj

  – Beviljade bygglov för att omvandla flerbostadshus till asylboende.

  Kommunfullmäktige 28 april

  – Sa nej till SD:s förslag för att motverka trångboddhet.

  Kommunstyrelsen 26 januari

  – Tecknade två avtal med Migrationsverket om att ta emot asylsökande ungdomar.

  Stadsbyggnadsnämnden 16 januari

  – Beviljade bygglov för att omvandla kontorshus till asylboende.

  Jag skulle kunna fortsätta fylla på listan här men tror att de allra flesta förstår budskapet. Socialdemokraterna säger en sak i media men praktiserar en annan.

  Det finns ett ord för detta. Hyckleri kallas det.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

   

 • SD-Eskilstuna-KompÅrsplan-2017-annons

  SDs kompletterande årsplan 2017

  Av kim.fredriksson den 8 november, 2016
  0

  Sverigedemokraternas ordinarie årsplan 2017 som togs fram i juni var baserad på de behov som bland annat framkom vid verksamhetsbesök på skolor, äldreboenden, företag, olika stadsdelar, hos Polisen och mer därtill. I vårt nu kompletterande förslag till årsplan 2017 står nästan alla förslag fast. Några mindre justeringar har gjorts för att jobben ska bli fler med näringslivssatsningar och säkerställt att det finns pengar kvar på sista raden under budgetåren 2017-2019. För 2017 sätts årets resultat till + 2,5 % vilket motsvarar 150 miljoner.

  Precis som tidigare fokuserar vårt förslag på främst fyra områden där stora resurser är avsätts vända den negativa utvecklingen inom berörda områden. Se sedan:

  UPPDATERAD-satsningar-diagram-v2-med-logotyp

  Specifikt per område:

  Satsningar 1 kompårsplan 2017

  Satsningar 2 kompårsplan 2017 ver 2

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Ska framtidens välfärd säkras behöver fler människor komma ut i riktiga jobb. För att kommunen ska lyckas krävs det helt enkelt fler utbildningar som faktiskt leder till jobb med egen försörjning. Med höjd skolpeng på 45 miljoner och med ytterligare 21 miljoner till kommunala komvux kommer ett stort steg tas för att nå dit.

  För mer information kan ni se förslaget i sin helhet nedan:

  Försättssida kompårsplan SD 2017

 • 20161024_114750535_iOS

  SD vill minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 24 oktober, 2016
  0

  SD vill minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Eskilstuna

  Idag har Eskilstuna kommun generösare riktlinjer för ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) än vad socialstyrelsen rekommenderar. Något som enligt en uppskattning från tjänstemännen kommer öka kostnaderna för kommunen med flertalet miljoner årligen. Med tanke på de höga försörjningsstödskostnaderna och höga arbetslösheten kommunen dras med vore det bättre att kunna omfördela resurser från rent försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd till exempelvis utbildningar som leder till jobb. Genom att revidera Eskilstuna kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd i de delar som är generösare än vad socialstyrelsen rekommenderar kan resurser omfördelas.

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Behovet av fler utbildningar som leder till jobb är enormt. Att i sådant skede ha generösare bidragsregler än vad socialstyrelsen rekommenderar och som dessutom ökar kostnaderna i mångmiljonklassen är för mig obegripligt. Det behövs mer pengar till utbildningar som kan få arbetslösa att gå från bidrag till jobb.