Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • SD Eskilstuna sommarevenemang 2016

  Av seppo.vuolteenaho den 20 juni, 2016
  0

  Sommaren är här, och det betyder vanligtvis semestertider!

  Men, vi kommer finnas här och var runtom i staden under följande evenemang:

  Sommartorgen i Torshälla

  • 18 juli är vi på plats med tält, flygblad och annat kul.
  • 21 juli är vårt ungdomsförbund Ungsvenskarna representerade.

  Årbyfestivalen

  • 30 juli är vi på plats på Årbyfestivalen för första gången.

  Parkfestivalen

  • 6 augusti är det folkfest i hela stan och självklart har vi vårt tält framme också som förra året!

  Aktiviteter-Sommar-2016

  Allra senaste detaljer publicerar vi löpande på Facebook, så missa inte att följa oss där!

  https://www.facebook.com/Sverigedemokraterna.Eskilstuna

 • Facebook-omslag

  SDs årsplan 2017 för Eskilstuna kommun innehåller stora satsningar på välfärden

  Av kim.fredriksson den 31 maj, 2016
  0


  Det kan nog inte ha undgått någon att välfärden i Eskilstuna är ansträngd. Tidigare nerskärningar i skolan och budgetunderskott inom vården och omsorgen har satt sina spår. I skolan märks det med allt fler och större klasser där det dessutom blir allt svårare att hitta kvalificerade lärare. Inom vård och omsorg har vi kanske den tydligaste varningsklockan för sjukfrånvaron fortsätter att öka från redan höga nivåer. Året 2015 var siffran 10,1 % och har i skrivande stund snart passerat 11 % vilket innebär att sjukfrånvaron berör nästan var nionde vård- och omsorgspersonal. Lägg där till den växande otryggheten i vissa utsatta stadsdelar så blir situationen ohållbar.

  SD Eskilstunas årsplan 2017 för Eskilstuna kommun innehåller främst fyra områden där vi avsätter stora resurser för att vända den negativa utvecklingen. Se nedan:

  satsningar 2017 v2

  Specifikt per område:

  Satsningar del 1 ny

  Satsningar del 2 ny

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson (SD), oppositionsråd i Eskilstuna kommunfullmäktige:

  – Vårt förslag till årsplan 2017 är verkligen ett lyft för Eskilstuna kommun. Utifrån verksamhetsbesök på skolor, äldreboenden, företag, olika stadsdelar, hos Polisen och mer därtill har vi lyssnat in behoven i kommunen. Det råder ingen tvivel om att vård och omsorg behöver ett rejält tillskott. Vi satsar därför 324,9 miljoner som ger personalen en rimlig chans att kunna ge stadens äldre en värdig ålderdom. Likaså stärker vi upp skolan med totalt 320,8 miljoner där mycket går till upprustning av lokaler och höjning av skolpengen. Lägg därtill trygghetssatsningar på över 20 miljoner och stärkt hälsoarbete med nästan 15 miljoner så blir det tydligt att vinnarna i vårt budgetförslag är de som tror på den svenska modellen.

   

   

  För mer information kan ni klicka på våra helhetsförslag nedan:

   

  SD_Årsplan_2017_för_Eskilstuna_kommun_Omslagsbild

   

  SD_Ägardirektiv_2017_för_Eskilstuna_kommun_Omslagsbild

   

 • iStock_000074232923_Medium

  SD storsatsar i sin årsplan 2017 för att minska sjukfrånvaron i Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 27 maj, 2016
  0

  Sjukfrånvaron i Eskilstuna kommun är högre än andra kommuner och ser tyvärr ut att fortsätta öka. Den totala sjukfrånvaron 2015 för hela kommunen var 7,9 % och ännu högre bland vård- och omsorgspersonal som var 10,1 % 2015. Något måste göras för att bryta trenden. Det kommer krävas insatser på bred front för att nå framgång. Eftersom det är just bland vård- och omsorgspersonalen som sjukfrånvaron är som högst riktas våra satsningar särskilt till dem.

  Nedan följer en rad av satsningar vi gör under 2017 som vi hoppas ska kraftigt minska sjukfrånvaron:

   

  • Stärkt kommunhälsa 5 miljoner

  Kommunhälsan är en stödenhet inom kommunen för att främja hälso- och arbetsmiljöarbetet. I satsningarna för att minska sjukfrånvaron spelar just kommunhälsan en viktig och central roll för att samordna insatserna. Förslaget handlar om att ge kommunhälsan mer pengar som de själva utifrån sin expertis får använda dit de gör mest nytta. Ett exempel skulle kunna vara att öka bemanningen på kommunhälsan så de hinner med att hjälpa de sjukskrivna att komma tillbaka. Ett annat kan vara att väva in och stärka upp arbetsmiljöfrågorna inför alla politiska beslut. När effektiviseringar eller nedskärningar görs finns det en risk att de långsiktiga konsekvenserna kring arbetsmiljön hamnar i skymundan. Fokus hamnar istället på vad kommunen sparar kortsiktigt. Vi vill i och med denna satsning att kommunhälsan och arbetsmiljöfrågorna ska ta mera plats inom den kommunala organisationen.

   

  • Stärkt friskvårdbidrag med 6 miljoner

  Genom att höja bidraget till 2000 kr/år, utöka omfattningen för till vad det får användas till är det vår övertygelse att fler kommer igång med träning. De flesta rapporter pekar på att ett aktivt och rörligt liv minskar risken att bli sjuk och därmed sjukfrånvaron i jobbet. I samband med satsningen ska en intern kampanj dras igång för att informera om bidraget samt inspirera medarbetarna med fördelarna regelbunden träning kan ge.

   

  • Inför kostnadsfria arbetsskor för vård och omsorgspersonal 3,5 miljoner

  Idag tvingas personalen inom vård och omsorg köpa sina egna arbetsskor. Något som har medfört att många valt att använda direkt olämpliga skor. På sikt kan det leda till belastningsskor och sjukskrivningar som kunde ha förebyggts av att personalen haft bra och ergonomiska arbetsskor.

   

  • Få budgeten inom vård och omsorg i balans 50 miljoner

  År efter år kommunen dragits med underskott och ständiga nedskärningar inom vård och omsorg. Trots det har den styrande majoriteten inte lyckas uppnå balans i budgeten. Detta har medfört att personalen går på knäna och ständigt tvingas till neddragningar. Det ständiga budskapet om nedskärningar från politiken har lett till ökad stress och oro hos personalen. Ökad stress och oro leder också till ökad risk att bli sjukskriven. Genom att helt enkelt avsätta de medel som krävs för att personalen ska kunna göra ett bra jobb minskas denna stress och oro. Satsningen innebär också att pengar avsätts för att täcka de kostnader rätten till önskad sysselsättningsgrad har medfört.

   

  • Ökad grundbemanning 37 miljoner

  Vid varje verksamhetsbesök vi gör inom vård och omsorg är budskapet att det behövs mer personal återkommande. Vid sjukfrånvaro märks det tydligt av i verksamheterna då en vikarie måste kallas in med kort varsel. Detta eftersom en vikarie generellt sätt inte är lika mycket insatt i rutinerna och kräver viss handledning av ordinarie personal. Ibland vill det sig så illa att det inte går att hitta en vikarie med så kort varsel. Sammantaget leder den höga sjukfrånvaron till ökad arbetsbelastning för personalen och försvårar därmed arbetet med att minska sjukfrånvaron. Genom att rejält öka grundbemanningen så kan arbetsbelastningen fördelas på fler där stressen minskar och möjliggör minskat behov att vikarier. Ambitionen är att grundbemanningen ska vara så pass väl tilltagen att personalen klarar sig ändå utan vikarier vid sjukfrånvaro.

   

  • Fler och nyare äldreboenden och korttidsboenden 150 miljoner i investeringar

  Genom att fräscha upp befintliga boenden samt bygga nya så kan lokalerna anpassas så att arbetsmiljön blir avsevärt mycket bättre. Exempelvis med lyftanordningar så tunga lyft som görs på felaktigt sätt undviks.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Det finns ingen satsning som enskilt kan vända trenden med hög och ökad sjukfrånvaro. Det krävs ett långsiktigt arbete på bred front för att lyckas. Med de nämnda satsningarna kombinerat med de som redan pågår hoppas vi kunna få betydligt friskare personal som trivs att jobba inom Eskilstuna kommun.

   

  Vårt förslag till årsplan 2017 för Eskilstuna kommun släpps i sin helhet på tisdag  nästa vecka.

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD Eskilstuna vill införa ett återvändarcenter

  Av kim.fredriksson den 19 maj, 2016
  0

  Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit bättre.

  För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna återvända. Fokus ska vara att uppmuntra personer som står långt från arbetsmarknaden. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende skapat.

   

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Vetskapen att arbetstillfällen, bostäder, utbildningsplatser och samhällsgemenskapen måste växa i samma takt som befolkningen har lyst med sin frånvaro hos de övriga partierna. Detta har medfört att arbetslösheten bland utrikesfödda fortsätter att stiga från redan höga nivåer.  Satsningar där utrikesfödda och nyanlända på frivillig basis stöttas att återvända till respektive hemland blir i rådande situation nödvändiga.

 • Vattenpalatset Badhuset

  SD Eskilstuna vill öka tryggheten på kommunens badhus

  Av kim.fredriksson den 16 mars, 2016
  0

  Efter händelsen på Eskilstunas badhus Vattenpalatset i mitten på februari där tre tonårsflickor blev sexuellt ofredade har vi lämnat in en motion som innehåller åtgärder för att stärka upp tryggheten på kommunens badhus. Liknade händelser på andra badhus runt om i landet och andra händelser som ökat otryggheten ligger också till grund för åtgärderna vi föreslår.

   

  Sammanfattning av trygghetsåtgärderna:

  Öka antalet badvakter som kan upptäcka och förhindra sexuellt ofredande samt minska risken för drunkningsolyckor.
  I högre och längre omfattning porta de personer som inte sköter sig.
  Se över behovet av att införa ordningsvakter. Särskilt med tanke på att relaxavdelningen planeras för att även servera alkoholhaltiga drycker.

  Klicka här för att ta del av motionen i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, Oppositionsråd (SD):

  – Med tanke på den negativa samhällsutvecklingen med ökad otrygghet och att kommunens nya badhus Munktellbadet som öppnar i slutet av maj räknar med en fördubbling av antalet besökare ser vi ett behov av kraftfulla trygghetsåtgärder.