| Sida 3

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • Årsplan reklambild

  SDs förslag till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 30 maj, 2017
  0

  Trots att det råder högkonjunktur på arbetsmarknaden i hela landet så har de styrande Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet inte lyckats minskat arbetslösheten nämnvärt i  kommunen. Arbetslösheten är fortfarande skyhög och ligger idag på 13,4 %. Bryts statistiken ner ytterligare så sticker gruppen utrikesfödda ut extremt mycket med en arbetslöshet på 34,8 %. Det finns flera faktorer som orsakat den negativa situationen med hög arbetslöshet och medföljande social oro. Det ska dock påpekas att den främsta orsaken är avsaknaden av logiken hos de styrande politikerna med att befolkningsökningen måste ske i samma takt som byggandet av bostäder, arbetstillfällen, utbildningsplatser och känslan av gemenskap. Förstås inte den enkla logiken spelar det ingen som helst roll hur många handlingsplaner eller arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Problemen kommer kvarstå och förvärras.

  Ska politiken i Eskilstuna lyckas vända utvecklingen är den nämnda logiken helt avgörande. Vår årsplan för Eskilstuna kommun bygger med anledning av detta fullt ut på den logiken. Därför kommer våra satsningar ha mycket bättre effekt.

  Nedan återfinns ett axplock över en rad satsningar vi valt att prioritera för 2018. Vår årsplan och ägardirektiv återfinns i sin helhet längst ner på denna sida där alla våra satsningar finns.

   


  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Vårt budgetförslag innehåller tunga satsningar på skola och utbildningen som ger de arbetslösa verktygen att gå från bidrag till jobb. Satsningar som ger de äldre rätten att få åldras med värdighet, där de vårdas av personal som inte är sönderstressade av höga besparingskrav eller orimliga arbetsvillkor. Likaså innehåller vår budget satsningar på att åter bringa trygghet i kommunen. Vår vision är ett Eskilstuna präglat av trygghet och gemenskap genom hela livet där ingen invånare lämnas utanför.

   

   

   

  För mer information kan ni se våra förslag i sin helhet nedan. Klicka bara på bilden för respektive dokument.

   

   

   

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD föreslår en kraftig minskad befolkningsökning av nyanlända till Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 26 april, 2017
  0

  SD har lämnat in en motion som innebär att kommunpolitiken i Eskilstuna ställs som för att i alla avseenden verka för att minska befolkningsökningen av nyanlända till kommunen. Anledningen är att de styrande partierna allt för länge har stått bredvid och låtit inflyttningen av främst nyanlända skenat till nivåer som gjort situation allt svårare att hantera. Det är främst den skyhöga skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda som påvisar på allvaret och nödvändigheten i förslaget. Läggs därtill bristen på bostäder , utbildningsplatser samt den sociala oro i stadens invandrartäta bostadsområden så blir det tydligt att Eskilstuna behöver byta kurs. Syftet med förslaget är att på riktigt skapa andrum för kommunen att komma tillrätta med de nämnda problem och inte som nu bara fylla på med fler nyanlända som tyvärr tvingas in i ett bidragsberoende.

  Motionen med dess mer konkreta innehåll kan läsas i sin helhet här: Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Nyligen gick Socialdemokraterna i Malmö ut med ett kravbrev till regeringen om att Malmö inte ska behöva ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Något som media uppmärksammade nyligen, se länk här

  Ett välkommet besked som förhoppningsvis kan få Socialdemokraterna även i Eskilstuna att släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Beskedet punkterar även myten om att det inte går att påverka befolkningsökningen av nyanlända till Eskilstuna. Vår förhoppning är att vårt förslag ska tvinga fram ett tydligt svar från respektive parti över vilken väg de vill att Eskilstuna kommun ska gå.

 • Lagersbergsskolan 2017-04-03

  SD:s förslag för ökad trygghet runt Lagersbergsskolan

  Av kim.fredriksson den 3 april, 2017
  0

  De senaste incidenterna som ägt rum främst runt Lagersbergsskolan är något vi tar på stort allvar. Under måndagen besökte vi den omnämnda skolan och träffade skolledningen för att lyssna in vilka åtgärder som är nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen som sker i området. Efter rundvandring på skolan och diskussion med skolledningen utkristalliserades två tydliga åtgärder som behövs. Det första är att öka samarbetet med Polisen så de ökar sin närvaro på skolan. De behöver visa upp sig mer än bara vid allvarliga händelser. Det kan vara allt ifrån att besöka klassrummen eller sitta ner och äta lunch med skoleleverna. Genom att eleverna får lära känna poliserna på ett mer personligt plan är förhoppningen att tilliten och respekten för Polisen ökar i området. Likaså minskas risken att eleverna senare i livet ansluter sig till ungdomsgängen som kastar sten på Polisen om de känner poliserna i uniformerna. Den andra konkreta åtgärden är att montera upp övervakningskameror runt om på skolan.

  Nedan finner ni två konkreta förslag som vi lagt och som vi hoppas ska vända den negativa utvecklingen runt Lagersbergsskolan och runt andra skolor i staden.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Utvecklingen i stadens mest utsatta bostadsområden är under all kritik. Trots lovord från den rödblåa kommunmajoriteten har situationen inte blivit bättre. Våra förslag om ökad polisiär närvaro och kameraövervakningskameror vid brottsutsatta skolor ska ses som två av flertalet konkreta åtgärder som behövs för att vända utvecklingen.

 • Leif Andersson

  Vår partivän Leif Andersson (SD) har gått bort

  Av kim.fredriksson den 27 februari, 2017
  0

  Vi har nåtts av tråkiga nyheter. Vår partikamrat Leif Andersson har lämnat oss. Han var ersättare i kommunfullmäktige sedan en tid tillbaka. Leif var en plikttrogen man som trots sitt hälsotillstånd försökte komma på de möten han kunde för att stötta partiet och ta sitt ansvar som förtroendevald.

  För att visa vår saknad av Leif Andersson kommer vi hålla en tyst minut på vårt nästa KF-gruppsmöte. Han kommer vara saknad och aldrig glömd hos oss i partiet. Må han vila i frid.

   

 • SD Eskilstuna styrelse 2017

  Ny styrelse vald för SD Eskilstuna 2017

  Av kim.fredriksson den 25 februari, 2017
  0

  Under lördagen samlades nästan ett femtiotal medlemmar för att genomföra partiets kommunföreningsårsmöte där ny styrelse att leda föreningen under 2017 valdes.
  Nedanstående personer fick förtroendet av medlemmarna att leda partiet lokalt under 2017:

   

   

  Ordförande Kim Fredriksson nr 6 från vänster i bild
  Vice ordförande Mikael Nygren nr 10 från vänster i bild
  Andre vice ordförande Anton Berglund nr 2 från vänster i bild
  Ledamot Elin Blomberg nr 8 från vänster i bild
  Ledamot Seppo Vuolteenaho nr 9 från vänster i bild
  Ledamot Anita Nygren nr 4 från vänster i bild
  Ledamot Carina Åkesson nr 7 från vänster i bild
       
  1:a Suppleant Tobias Gustafsson nr 1 från vänster i bild
  2:a Suppleant Camilla Berard Granström nr 3 från vänster i bild
  3:e Suppleant Fredrik Elf nr 5 från vänster i bild