SD Eskilstuna | Sida 2

Hem

Välkommen till

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • TRYGGHETSPAKET-v3

  SD lanserar ett trygghetspaket för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 11 mars, 2018
  0

  Att känslan av otrygghet är hög och dessvärre även ökar i Eskilstuna är tyvärr ett faktum. Det vittnar nyhetsrapporteringen samt SCB:s medborgarundersökning tydligt om. För att på riktigt vända utvecklingen krävs ett trygghetspaket med effektiva och konkreta åtgärder. I samband med kommunstyrelsesammanträdet nu på tisdag den 13 mars där Eskilstuna kommuns årsredovisning bereds kommer SD lägga ett eget förslag för ökad trygghet. Eftersom kommunen gjort ett stort överskott finns det ekonomiskt utrymme att göra särskilda engångssatsningar.

  Våra åtgärder som återfinns nedan har arbetats fram utifrån verksamhetsbesök runt om i samhällets olika delar.

   

  • Övervakningskameror: 7 miljoner kr

  För att stärka tryggheten på brottsutsatta platser avsätts investeringsmedel för att övervakningskameror monteras upp. Kan exempelvis vara i bostadsområden, parkeringsplatser och skolor.

   

  • Patrullerande ordningsvakter: 20 miljoner kr

  För att understödja Polisens arbete med att öka tryggheten avsätts medel för att ha patrullerande ordningsvakter runt om i Eskilstuna. Ordningsvakter som finansernas av kommunen men föreläggs av Polisen för maximal effekt. Fokusområden ska dock vara Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg.

   

  • Trygghetsbidrag till föreningar: 7 miljoner kr

  Syftet med trygghetsbidraget är att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, stärka ungdomar att våga vittna, sprida information om drogers negativa konsekvenser till att arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Detaljerade kriterier för att få ta del av bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga aktörer.

   

  • Stärka stödet för brottsoffer: 1 miljon kr

  När någon utsätts för grövre brott är det av vikt att bra stöd kan ges omgående. Idag finns det redan olika typer av stödfunktioner som behöver stärkas upp. Tanken är att dessa stödfunktioner aktivt ska stöttas av kommun och polis och även involveras i det förebyggande arbetet. Exempelvis brottsofferjouren eller kvinnojouren MOA.

   

  Summa trygghetspaket: 35 miljoner

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Det är tydligt att Socialdemokraterna och Moderaterna saknar förmågan att skapa trygghet i Eskilstuna. Ska en förändring på riktigt kunna ske behövs vårt trygghetspaket. Politiken måste gå från ord till handling.
 • P1380656

  SD Eskilstuna har haft årsmöte och fastställt valsedeln

  Av kim.fredriksson den 25 februari, 2018
  0

  Under lördagen den 24 februari genomförde SD Eskilstuna sitt årsmöte tillika valkonferens. Omkring 50 personer deltog på mötet som genomfördes under timmen. Då hann både verksamhetsberättelsen, den parlamentariska berättelsen, ny styrelse och valsedeln till kommunfullmäktigevalet avhandlas. Efteråt bjöds det på lokalproducerad smörgåstårta som blivit lite utav en tradition att bjuda på. Stämningen var genomgående god där valtemperaturen höjdes ytterligare ett par grader när allt internt arbete med ta fram vilka som ska företräda oss blev klart och allt fokus kan läggas på att vinna valet.

   

   

  Valberedningens sammankallande Tatjana Gudmundsgårdh presenterar deras förslag till valsedel till kommunfullmäktigevalet i höst. Ett förslag som enhälligt bifölls på årsmötet.

  Blandad uppslutning av både nya som gamla medlemmar. Trots en stor möteslokal så syntes den goda uppslutningen i lokalen.

   

  Självklart bjöds det på fika som uppskattades av medlemmarna.

  Några som verkligen gillade smörgåstårtan var våra veteraner Adam Marttinen och Kim Fredriksson.

   

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda styrelse för 2018

  Styrelsen för 2018:
  Ordförande: Kim Fredriksson
  Vice ordförande: Mikael Nygren
  Andre vice ordförande: Anton Berglund
  Ledamot: Elin Blomberg
  Ledamot: Seppo Vuolteenaho
  Ledamot: Anita Nygren
  Ledamot: Carina Åkesson

  Suppleant 1: Tobias Gustafsson
  Suppleant 2: Fredrik Elf 

   


  (Från vänster till höger: Elin Blomberg, Seppo Vuolteenaho, Mikael Nygren, Tobias Gustafsson, Kim Fredriksson, Fredrik Elf, Anton Berglund, Anita Nygren, Carina Åkesson)

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda valberedningen för 2018

  Ledamot: Björn Näsman
  Ledamot: Lotta Elf
  Ledamot: Adam Marttinen
  Ledamot: Tatjana Gudmundsgårdh
  Ledamot: Lars Bohlin

   

  (Från vänster: Björn Näsman, Lotta Elf, Adam Marttinen, Tatjana Gudmundsgårdh, Lars Bohlin)

   

   

   

   

  Nedan återfinns de 30 första namnen på valsedeln som fastställdes enhälligt av årsmötet.

   

  1. 1. Kim Fredriksson
  2. 2. Mikael Nygren
  3. 3. Anton Berglund
  4. 4. Adam Marttinen
  5. 5 Elin Blomberg
  6. 6. Seppo Vuolteenaho
  7. 7. Anita Nygren
  8. 8. Björn Näsman
  9. 9. Mikael Strömberg
  10. 10. Tatjana Gudmundsgårdh
  11. 11. Tobias Gustafsson
  12. 12. Benny Ekström
  13. 13. Carina Åkesson
  14. 14. Lotta Elf
  15. 15. Lars Bohlin
  16. 16 Fredrik Elf
  17. 17. Peter Laufer
  18. 18. Stefan Bergqvist
  19. 19. Carola Sunesson
  20. 20. Pernilla Eriksson
  21. 21. Rikard Branting
  22. 22. Susanne Bergqvist
  23. 23. Simon Lindbäck
  24. 24. Susanne Östling
  25. 25. Sven-Göran Sigurd
  26. 26. Caroline Hansson
  27. 27. Aila Kangas
  28. 28. Michael Wilhelmsson
  29. 29. Lars-Åke Phuthom
  30. 30. Ann-Christina Kaup

   

  Ytterligare 15-20 namn kommer läggas till senare. Målet är 50 namn på valsedeln till höstens val.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • Är stolt över att få toppa valsedeln inför valet. Vi har jobbat hårt med att rekrytera nya kandidater med olika bakgrunder för att ha god representation i samhället. Att vi får allt fler och aktiva kvinnliga medlemmar avspeglar sig också. Av de fastställda namnen är det 40 % kvinnliga företrädare.

   

   

 • 28170209_10154968112657282_470625976_o

  SD kräver en utredning om bygget vid Sigurdsristningen

  Av kim.fredriksson den 19 februari, 2018
  0

  Byggnationen av en träramp som var tänkt att öka tillgängligheten har gått över styr och vållat stor upprördhet bland Eskilstunaborna. Något som lokalmedia har rapporterat om.
  Efter att ha besökt platsen under lördagen och efter samtal med omkringboende och förbipasserande så väcks en del frågor.

  Bygget kring fornminnet är skrymmande och inkräktar märkbart på en naturhistorisk miljö. Det har borrats i berget intill ristningen samt i backen kring träd vars rötter kan ha förstörts.

  Kostnaden är en annan del som väcker frågetecken. Över fyra miljoner för att öka tillgängligheten för funktionshindrade när ristningen ligger 20 meter från en intilliggande väg.

  En betydligt enklare konstruktion skulle sannolikt kunna göras för betydligt mindre pengar. En enklare konstruktion skulle också sammanfalla med värdet att i största möjliga mån bevara en kulturhistorisk miljö.

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kräver att en utredning klarlägger hur kostnaderna är motiverade, hur den nuvarande konstruktionen kunnat avvika så mycket från ursprungsplanen och vilka oersättliga skador som bygget kan ha åsamkat platsen.

  Här återfinns vårt förslag på utredning i sin helhet.

  Här återfinns beslutsunderlaget för byggnationen av trärampen.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • När kostnaden för en längre träramp skenar iväg över 4 miljoner är det tydligt att något inte står rätt till. Lägg därtill de skador detta medfört på ett av Eskilstunas viktigaste kulturhistoriska besöksmål så behövs en utredning tillsättas för att ställa ansvariga till svars och ordna upp detta haveri.

   

 • tiggeriforbjudet

  SD Eskilstuna välkomnar den rödblåa kommunmajoritetens SD-linje i tiggerifrågan

  Av kim.fredriksson den 1 februari, 2018
  0

  Under tisdagen föreslog den rödblåa kommunmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att det ska införas tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Ett förslag som välkomnas från SD och som drivits av oss sedan flera år tillbaka. Konkret föreslog vi just tillståndsplikt som lösning på tiggeriet redan den 29 januari 2014. Klicka här för att se förslaget

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är bra att Socialdemokraterna nu äntligen agerar mot tiggeriet. Från att SD har stått ensamma i kommunfullmäktige finns det nu en majoritet för vår linje om tillståndsplikt som en lösning mot tiggeriet.

   

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD: Det går att påverka en kommuns befolkningsökning

  Av kim.fredriksson den 29 december, 2017
  0

  På senaste kommunfullmäktige ifrågasatte Socialdemokraterna vår budget som bygger på en rejält minskad befolkningsökning. Vår ambition är att anpassa just befolkningsökningen efter kommunens samlade krafters förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobbtillfällen samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Det är en ekvation som är grundläggande för att bryta den negativa samhällsutvecklingen med exempelvis skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Trots upprepade försök att förklara för S hur det ska gå till går budskapet inte in hos dem. Om det beror på otydlighet från oss eller en ideologisk ovilja att förstå hos S överlåter jag till väljarna att avgöra. För att tydliggöra hur vår nämnda ambition kan genomföras finns några förslag nedan:

  • – Anpassa strategi- och detaljplaner för bostäder efter antalet jobbtillfällen och utbildningsplatser som bedöms kunna tillkomma.
  • – Ställ högre krav på egen försörjning hos de som har för avsikt att flytta till Eskilstuna och ställer sig som sökande till kommunens fastighetsbolag.
  • – Ta krafttag mot ökad trångboddhet och kommunicera ut till hyresgästerna i kommunens fastighetsbolag att det finns begränsningar för hur många som får bo i en lägenhet.
  • – Inför ett återvändarcenter och uppmuntra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden att på frivillig basis återvända till respektive hemland. Kan medföra att anhöriginvandringen minskas då en familjeåterförening inte behöver ske i just Eskilstuna.
  • – Frångå ordningen som innebär att de anvisade nyanlända tillåts gå före i bostadskön.
  • – Bevilja inte bygglov för asylboenden.
  • – Avsluta de pågående kampanjerna riktade till privatpersoner som uppmanas hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
  • – Var tydlig mot Migrationsverket med att Eskilstuna har svåra problem att integrera nyanlända och inte ska tilldelas fler anvisade nyanlända.

  Vi skulle kunna fortsätta rada upp exempel men budskapet är tydligt. Det går att påverka en kommuns befolkningsökning! Eftersom ökningen idag utgörs mestadels av nyanlända är det främst denna grupp som påverkas. Det handlar inte om att någon skulle vara mindre värd, vi vill helt enkelt ge de utrikesfödda som redan är här bättre chanser att inkluderas i samhället, skaffa egen försörjning och få hopp om en bättre framtid.

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd