| Sida 2

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD: Det går att påverka en kommuns befolkningsökning

  Av kim.fredriksson den 29 december, 2017
  0

  På senaste kommunfullmäktige ifrågasatte Socialdemokraterna vår budget som bygger på en rejält minskad befolkningsökning. Vår ambition är att anpassa just befolkningsökningen efter kommunens samlade krafters förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobbtillfällen samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Det är en ekvation som är grundläggande för att bryta den negativa samhällsutvecklingen med exempelvis skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Trots upprepade försök att förklara för S hur det ska gå till går budskapet inte in hos dem. Om det beror på otydlighet från oss eller en ideologisk ovilja att förstå hos S överlåter jag till väljarna att avgöra. För att tydliggöra hur vår nämnda ambition kan genomföras finns några förslag nedan:

  • – Anpassa strategi- och detaljplaner för bostäder efter antalet jobbtillfällen och utbildningsplatser som bedöms kunna tillkomma.
  • – Ställ högre krav på egen försörjning hos de som har för avsikt att flytta till Eskilstuna och ställer sig som sökande till kommunens fastighetsbolag.
  • – Ta krafttag mot ökad trångboddhet och kommunicera ut till hyresgästerna i kommunens fastighetsbolag att det finns begränsningar för hur många som får bo i en lägenhet.
  • – Inför ett återvändarcenter och uppmuntra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden att på frivillig basis återvända till respektive hemland. Kan medföra att anhöriginvandringen minskas då en familjeåterförening inte behöver ske i just Eskilstuna.
  • – Frångå ordningen som innebär att de anvisade nyanlända tillåts gå före i bostadskön.
  • – Bevilja inte bygglov för asylboenden.
  • – Avsluta de pågående kampanjerna riktade till privatpersoner som uppmanas hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
  • – Var tydlig mot Migrationsverket med att Eskilstuna har svåra problem att integrera nyanlända och inte ska tilldelas fler anvisade nyanlända.

  Vi skulle kunna fortsätta rada upp exempel men budskapet är tydligt. Det går att påverka en kommuns befolkningsökning! Eftersom ökningen idag utgörs mestadels av nyanlända är det främst denna grupp som påverkas. Det handlar inte om att någon skulle vara mindre värd, vi vill helt enkelt ge de utrikesfödda som redan är här bättre chanser att inkluderas i samhället, skaffa egen försörjning och få hopp om en bättre framtid.

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

 • Burman använder alternativ fakta

  Av adam.marttinen den 18 december, 2017
  0

  Eva Burman använder alternativ fakta.

  I en debattartikel om näthat beskriver jag att antalet utbildade
  poliser har minskat under mandatperioden. I en replik från Eva Burman
  påstås detta vara ett felaktigt påstående vilket då bemöts från
  Burman med att antalet polisanställda faktiskt ökat.

  Om det beror på okunskap eller om det är ett medvetet försök till
  att lägga ut dimridåer låter jag vara osagt. Men det är en stor
  skillnad mellan utbildade poliser, vilket jag hänvisade till, och
  polisanställda, som Burman hänvisar till.

  Att skilja vinklad propaganda från fakta kan vara klurigt. Det var f.d.
  inrikesminister Anders Ygeman som började använda begreppet
  polisanställda i samband med kritik mot att antalet poliser sjönk.
  Polisanställda är ett begrepp som inkluderar civilanställda vid
  polismyndigheten och genom att säga att antalet polisanställda ökat
  vill man ge sken av att antalet utbildade poliser ökat, vilket då inte
  är sant.

  Antalet utbildade poliser har sjunkit successivt under innevarande
  mandatperiod. 2014 hade vi 20 051 utbildade poliser i tjänst, i
  november 2017 hade vi 19 758 utbildade poliser i tjänst.

  Det andra försöket till uppläxning från Burman rör den nationella
  trygghetsundersökningen (NTU) av BRÅ som jag hänvisade till. Där
  belyste jag utvecklingen av utsatthet för sexualbrott, inte specifikt
  antal anmälda våldtäkter vilket Burman snävt väljer att fokusera
  på.

  Sexualbrotten enligt NTU inkluderar nämligen fler brott än våldtäkt.
  Andelen utsatta för sexualbrott har enligt NTU ökat kraftigt. Från
  2012 med 0,8 procent till 2016 där 2,4 procent av befolkningen angav att de utsatts
  för minst ett sexuellt övergrepp.

  Unga kvinnor mellan 16-24 år är den grupp som är mest utsatt för
  sexualbrott där 14 procent uppgav att de hade utsatts för minst ett
  sexualbrott under 2016 vilket är att jämföra med 9 procent under 2015.

  NTU redogör vidare för att det saknas djupare forskning kring
  anledningen till ökningen utav sexualbrotten, vilket Burman ger sken av
  att hon själv har svaret på.

  Jag vill ändå tacka för repliken. Ett förevigat konststycke i
  alternativ fakta där Eskilstuna-kuriren mest drog ner byxorna på sin
  egen redaktion.

  Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

 • Skolbuss-bild

  SD vill ändra på skolskjutsreglerna

  Av kim.fredriksson den 21 augusti, 2017
  0

  Lördagen den 19 augusti uppmärksammande lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren hur kommunens regler kring skolskjuts försvårat vardagen för barnfamiljer på landsbygden. Genom att dagens riktlinjer har olika avstånd sommar- och vintertid har regelverket medfört att de omnämnda barnfamiljerna endast får så kallad upphandlad skolskjuts under vintern. Övriga året tvingas barnen gå 3,5 km på en enligt uppgift avstängd och oupplyst grusväg till närmste linjebusshållplats. Något som av föräldrarna själva beskrivs som galenskap särskilt då de påstår att det funnits skolskjuts i området i 20 år.

  Situationen föranleder att nu gällande regelverk behöver ses över i syfte att underlätta vardagen för barnfamiljer ute på landsbygden. Från vårt håll vill vi ta bort avståndsskillnaderna beroende på årstid och förändra avstånden till att bli följande:
  För elever i årskurs F – 6 revideras sträckan till 2 km. För elever i årskurs 7 – 9 revideras sträckan till 3 km.

  Vårt förslag är inlämnat till stadsbyggnadsnämnden som ett nämndiniativ. Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Efter att ha tagit del av reportaget blir det tydligt att en revidering av nu gällande regelverk måste till. Att ha olika avståndsbedömningar sommar- och vintertid samt ytterligare tre avståndsbedömningar beroende på årskurs är onödigt byråkratiskt. Vårt förslag till förändringar ligger också i linje med vårt mål att underlätta för folk att kunna bo ute på landsbygden.

   

   

 • Jihad-i-Stadshuset

  SD utkräver svar från Socialdemokraterna varför kommunanställda tillåts stödja terrorism

  Av kim.fredriksson den 13 juni, 2017
  0

  Enligt flera nyhetskanaler har det under tisdagen den 13 juni 2017 framkommit att en anställd vid kommunen under längre tid gjort sig känd för extrema uppfattningar. Personen ska ha delat klipp på sin Facebook där oskyldiga drabbas av terrordåd och uttryckt sympati för attentatet. Enligt nyheterna framgår det dessutom att personen har en ledande ställning inom den salafistiska al-Rahmanmoskén som uppmärksammats om att ha haft flera personer med koppling till moskén som har rest till Syrien för att strida för IS. Se länk till nyhetsrapporteringen här

  Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att cheferna till denne anställde känt till personens radikala uppfattningar och det omnämnda klippet utan att vidta några åtgärder. Tvärtom så påstås de dessutom acceptera och tycka att delningen är okej. Det hela föranleder en rad nödvändiga frågeställningar.

  Med anledning av detta har vi ställt en så kallande fråga i aktuell kommunal fråga till de styrande Socialdemokraterna. Där utkräver vi svar varför inga åtgärder har vidtagits mot den anställde. Likaså utkräver vi svar ifall Socialdemokraterna avser vidta några åtgärder.

  Se här för att ta del av den inlämnade frågan i sin helhet (PDF 112 kB)

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är väldigt anmärkningsvärt att ingen i den rödblåa kommunmajoriteten reagerat! Att det dessutom finns chefer inom Eskilstuna kommun som känt till den omnämnda anställdes radikala åsikter och sympatier för terrorism vittnar om bristande ledarskap. Från oss sverigedemokrater är budskapet tydligt: Den anställde ska avskedas omgående! Om påståendet att cheferna dessutom accepterar inlägget och tycker att sympati med terrorism är okej, ska även de avskedas.
 • Lagbygge ver2

  SD välkomnar över företrädare från andra partier

  Av kim.fredriksson den 1 juni, 2017
  0

  De allmänna valen 2018 närmar sig med stormsteg. Nomineringstemperaturen höjs sakta men säkert i vårt parti och behovet av fler företrädare är större än någonsin. I dag visar SCB:s väljarundersökning att vi är det parti som ökat mest sedan valet 2014 och således är Sveriges näst största parti.  Mot bakgrund av detta vill vi öppet rikta ett erbjudande till övriga riksdagspartiers företrädare att de är välkomna över till oss. Grundkravet som ställs är att de delar våra värderingar.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är ingen hemlighet att vi gör anspråk på makten i Eskilstuna. Vi erbjuder därmed företrädare från övriga partier som idag är missnöjda med sin partiledning  att söka sig till vinnarlaget.