Övriga uppdrag | SD Eskilstuna

Övriga uppdrag

Följande personer företräder SD Eskilstuna i övriga uppdrag:

Kommunrevisionen

Bengt Nilsson

Rådet för interkulturella frågor

Stefan Bergqvist

Jämställdhetsberedningen

Caroline Hansson

Valberedningen för kommunfullmäktige

Kim Fredriksson
Seppo Vuolteenaho

Daniel Engdahls musikstipendiefond

Elin Blomberg

Tingsrätten

Aila Kangas
Anita Nygren
Bengt Nilsson
Elin Blomberg
Johan Östman
Pernilla Eriksson
Tobias Gustafsson
Maud Ann-Christin Kaup