Övriga uppdrag |

Övriga uppdrag

Följande personer företräder SD Eskilstuna i övriga uppdrag:

Kommunrevisionen

Annika Lillsjö
Rasmus Haglund

Rådet för interkulturella frågor

Stefan Bergqvist

Jämställdhetsberedningen

Per Johnsson

Valberedningen för kommunfullmäktige

Kim Fredriksson
Seppo Vuolteenaho (ersättare)

Arvodeskommittén

Annika Lillsjö

Daniel Engdahls musikstipendiefond

Elin Blomberg