Motioner och nämndinitiativ |

Motioner och nämndinitiativ

Motioner av Sverigedemokraterna Eskilstuna som lagts till kommunfullmäktige.

Första koden är diarienumret i kommunens system. Ev. visas ett datum efter när den lämnades in för ärendebehandling.

2017

2017:332 – Motion om fria bussresor dygnet runt för 65+
2017:330 – Motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag
2017:329 – Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända
2017:328 – Motion om att få fler bilpooler att etablera sig i Eskilstuna
2017:270 – Nämndinitiativ – Inför kameraövervakning på brottsutsatta skolor omgående
2017:116 – Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor

2017:115 – Motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare
2017:114 – Motion om att öka förståelsen och respekten för Polisens arbete bland skolungdomar

2016

2016:567 – Motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna
2016:564 – Motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd
2016;444 – Motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan
2016;351 – Motion om att införa ett återvändarcenter
2016:241 – Motion om att minska tiggeriet
2016:220 – Motion om att öka tryggheten på kommunens badhus
2016:119 – Motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

2015
2015:604 – Motion om att införa ett mobilt Sportotek
2015:566 – Motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg
2015:529 – Motion om att uppdatera kommunens uthyrningspolicy
2015:279 – Motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige
2015:272 – Motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag
2015:95 – Motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer – 6 feb
2015:69 – Motion om att sälja Parken Zoo – 28 jan 2015
2015:68 – Motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman – 28 jan 2014
2015:47 – Motion om att införa kvarterspoliser – 19 jan 2015

2014
2014:408 – Motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots – 22 okt 2014
2014:407 – Motion om förbättrade ungdomsgårdar – 22 okt 2014
2014:267 – Motion – Stimulansbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna – 22 maj 2014
2014:185 – Motion om att likställa friskolor med kommunala vid hyra av lokaler – 19 mars 2014
2014:99 – Motion om reducerat pris för trygghetslarm – 2 feb 2014
2014:85 – Motion om tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats – 29 jan 2014

2013
2013:386 – Motion om att ersätta kommunens integrationsarbete med assimilationsarbete – 18 sept 2013
2013:355 – Motion om att införa kvarterspoliser – 28 aug 2013
2013:251 – Motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter – 20 maj 2013
2013:227 – Motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman – 29 april 2013
2013:220 – Motion om att tillsätta en projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen – 24 april 2013
2013:72 – Motion om en intern kampanj för pengar till skolan – 23 jan 2013
2013:46 – Motion om att införa ett jämställdhetsbokslut – 15 jan 2013

2012
2012:355 – Motion om att införa digitala busstidstavlor för stadstrafiken – 10 okt 2012
2012:325 – Motion om att bryta försörjningsstödsberoendet – 6 sept 2012
2012:259 – Motion om att höja bonusen för pensionärer som fyller på seniorbusskortet – 15 juni 2012
2012:248 – Motion om att införa hotellås på demensboenden i Torshälla – 5 juni 2012
2012:184 – Motion om att införa en mobil-applikation för felanmälningar – 19 april 2012
2012:154 – Motion om att införa ett integrationspolitiskt bokslut – 3 april 2012
2012:67 – Motion om att kurser och konferenser för förtroendevalda som är förlagda i utlandet inte får beviljas med stöd av delegation – 23 feb 2012

2011
2011:378 – Motion om att införa vårdnadsbidrag
2011:377 – Motion om att förbättra tillgängligheten till kommunens elljusspår
2011:374 – Motion om att ändra kommunens riktlinjer för färdtjänst
2011:210 – Motion om Näshultas framtid
2011:209 – Motion om att förskolans öppettider ska anpassas till villkoren på arbetsmarknaden
2011:165 – Motion om kultur som finansieras med skattemedel bör vara politisk neutral, öppen för alla samt tydlig med sitt syfte och val av perspektiv
2011:126 – Motion om studieverkstäder för alla grundskole- och gymnasieelever
2011:125 – Motion om att besöka en ”Sensitive Urban Zone”
2011:124 – Motion om att öka återvinningen av burkar och flaskor

2010
2010:150 – Motion om förbud mot burka och niqab i kommunens verksamheter
2010:115 – Motion om regler för politiska kontorsutrymmen

2009
2009:382 – Motion om att bekämpa vänsterextremism
2009:350 – Motion om att ersätta kommunens integrationsarbete med assimilationsarbete
2009:101 – Motion om betygsättning av lärare

2008
2008:34 – Motion om gratis halkskydd för Eskilstunas pensionärer

2007
2007:10306 – Motion om att mindre partier som är representerade i kommunfullmäktige ska kunna få insynsplatser i nämnder
2007:10065 – Motion om folkomröstning om fortsatt flyktingmottagning

 

Kompletta handlingar och videoinspelningar

Handlingar till sammanträden och inspelade debatter finns på Eskilstuna kommuns hemsida:

Kommunfullmäktigehandlingar Eskilstuna 2016

Kommunfullmäktigehandlingar Eskilstuna 2017

Webb-TV från Eskilstuna kommunfullmäktige

Om något saknas från kommunens webbsida, kan man kontakta kommunens registrator för att begära ut handlingar.