Läromedel innehållande lögner om SD kasseras av skola | SD Eskilstuna

Läromedel innehållande lögner om SD kasseras av skola

Jag antar att ni är många som minns läroboken Nya Millenium från Bonnier utbildning? Läroboken som fick mig att lämna in en anmälan till skolinspektionen på grund av grova lögner om SD? Om inte så kan ni läsa här.

Det har hänt en del nytt angående anmälan. I förra veckan fick jag ta del av ett yttrande från den skola i Nyköping som vi fått veta använder boken, och till min stora glädje har de valt att kassera boken och att införa rutiner för noggrannare granskning av de läromedel som köps in framöver. Hela yttrandet från skolan kan ni läsa nedan.

Yttrande från Erastos AB, Nyköpings Enskilda Gymnasium

Jag har också getts möjlighet att inkomma med synpunkter om yttrandet, och den chansen har jag förstås tagit då jag fortfarande ser viss anledning att vara missnöjd med undervisningens saklighet. Detta är vad jag skrivit och sänt till skolinspektionen:

Synpunkter på yttrande från Erastos AB, Nyköpings Enskilda Gymnasium, angående anmälan om läromedel i samhällskunskap.

Jag ser positivt på det som anges i yttrandet om att eleverna tränas i att förhålla sig kritiska till källor, och till att de fått en chans att prata med representanter för SD i samband med valrörelsen istället för att enbart förlita sig till den osakliga lärobokstexten. Jag ställer mig också positiv till att skolan nu väljer att kassera boken, och till att de infört rutiner för granskning av framtida läromedels saklighet.

Dock är det två saker som bekymrar mig. Det ena är att skolan i yttrandet anger att eleverna informerats om det osakliga textavsnittet, men att detta motsägs av den elev som kontaktat oss i SD angående läromedlet. I ett mail till min partikamrat Thom Zetterström skriver eleven följande, efter att ha läst yttrandet från skolan:

Hej Thom,
Tack för informationen.
Jag har inte hört något att vi elever har informerats om det där i läroboken. Det talas om saker i teorin men hur det är i praktiken är en annan sak.

Då det känns väldigt viktigt att alla elever som läst textavsnittet uppmärksammas på felaktigheterna anser jag att detta bör följas upp. Har skolan verkligen informerat eleverna så som de hävdar, och om de har det, varför har i så fall inte alla elever nåtts av informationen? Frågan är också hur många tidigare elever på skolan som läst textavsnittet och därmed fått en allt annat än saklig undervisning angående SD, och hur den skadan kan repareras i efterhand.

Det andra som bekymrar mig berör inte yttrandet från skolan men är ändå i allra högsta grad relevant. Den aktuella boken används med all säkerhet på fler skolor. Det må så vara att Nyköpings Enskilda Gymnasium nu kasserar boken eftersom de i likhet med mig bedömt att den innehåller osaklig information, men hur ska en saklig och allsidig undervisning garanteras på de skolor som använder boken och som jag inte känner till och därmed inte kunnat anmäla? Detta problem skulle jag önska att ni på Skolinspektionen hjälper till med att lösa, förslagsvis genom att gå ut med en rekommendation till skolorna om att ta bort boken ur undervisningen. I ett demokratiskt land kan det aldrig vara rimligt att förstagångsväljare i skolan får lära sig lögner om ett demokratiskt parti!

 

Med vänlig hälsning

Therese Borg

 

Nu återstår att vänta och se vad som sker. Jag hoppas verkligen att Skolinspektionen ska visa sig dela min uppfattning om att det inte räcker med att läromedlet tas bort från denna skola, utan att den måste bort från övriga skolor också.