Kommunala nämnder |

Kommunala nämnder

Valet 2014 var en rejäl succé för Sverigedemokraterna Eskilstuna. Väljarna vill helt enkelt se mer Sverigevänlig politik i kommunen.

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Eskilstuna i kommunala nämnder under mandatperioden 2014-2018:

Kommunstyrelsen

Kim Fredriksson
Anton Berglund
Seppo Vuolteenaho (ersättare)

Arbetsmarknad- & Vuxenutbildningsnämnden

Kim Fredriksson
Stig Johansson
Tatjana Gudmundsgårdh (ersättare)

Barn- & Utbildningsnämnden

Anton Berglund
Mikael Nygren
Elin Blomberg (ersättare)

Kultur- & Fritidsnämnden

Anita Nygren
Mikael Strömberg

Tobias Gustafsson (ersättare)

Miljö- & Räddningstjänstnämnden

Björn Näsman
Rikard Branting
Fredrik Elf (ersättare)

Socialnämnden

Camilla Granström Berard
Carina Åkesson
Sven-Göran Sigurd (ersättare)

Stadsbyggnadsnämnden

Laszlo von Óvári
Seppo Vuolteenaho
Carola Sunesson (ersättare)

Torshälla stads nämnd

Tobias Gustafsson
Charlott Elf
Peter Laufer (ersättare)

Vård- & Omsorgsnämnden

Benny Ekström
Tobias Gustafsson
Lars Bohlin
(ersättare)

Valnämnden

Björn Näsman

Mer information

Läs mer om nämnder på Eskilstuna kommuns hemsida.

För en aktuell lista över kommunens förtoendelista hänvisas till kommunens databas:
SD Eskilstunas förtroendevalda