Kommunala nämnder | SD Eskilstuna

Kommunala nämnder

Valet 2014 var en rejäl succé för Sverigedemokraterna Eskilstuna. Väljarna vill helt enkelt se mer Sverigevänlig politik i kommunen.

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Eskilstuna i kommunala nämnder under mandatperioden 2014-2018:

Kommunstyrelsen

Kim Fredriksson
Anton Berglund
Seppo Vuolteenaho (ersättare)

Arbetsmarknad- & Vuxenutbildningsnämnden

Kim Fredriksson
Tatjana Gudmundsgårdh
Tord Wall

Barn- & Utbildningsnämnden

Anton Berglund
Mikael Nygren
Elin Blomberg

Kultur- & Fritidsnämnden

Anita Nygren
Mikael Strömberg
Tobias Gustafsson

Miljö- & Räddningstjänstnämnden

Björn Näsman
Rikard Branting
Fredrik Elf

Socialnämnden

Camilla Granström Berard
Carina Åkesson
Sven-Göran Sigurd

Stadsbyggnadsnämnden

Seppo Vuolteenaho
Carola Sunesson
Charlott Elf

Torshälla stads nämnd

Charlott Elf
Susanne Bergqvist
Peter Laufer

Vård- & Omsorgsnämnden

Tobias Gustafsson
Lars Bohlin
Pernilla Eriksson

Valnämnden

Björn Näsman

Mer information

Läs mer om nämnder på Eskilstuna kommuns hemsida.

För en aktuell lista över kommunens förtoendelista hänvisas till kommunens databas:
SD Eskilstunas förtroendevalda