Kommunala bolag | SD Eskilstuna

Kommunala bolag

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Eskilstuna i kommunala bolag:

Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Energi & Miljö, Försäljning AB
Eskilstuna Energi & Miljö
, Elnät AB

Lars Bohlin
Anton Berglund

Eskilstuna kommunfastigheter AB

Seppo Vuolteenaho
Tobias Gustafsson

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Seppo Vuolteenaho

Eskilstuna Logistik & Etablering AB

Stefan Bergqvist

Eskilstuna kommunföretag AB

Seppo Vuolteenaho
Stefan Bergqvist

Regionförbundet Sörmland

Anton Berglund
Kim Fredriksson

Näshultagården AB

Carina Åkesson
Susanne Östling