Kommunala bolag |

Kommunala bolag

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Eskilstuna i kommunala bolag:

Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Energi & Miljö, Försäljning AB
Eskilstuna Energi & Miljö
, Elnät AB

Per Johnsson
Fredrik Holmqvist (ersättare)

Eskilstuna kommunfastigheter AB

Seppo Vuolteenaho
Stig Johansson (ersättare)

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Seppo Vuolteenaho

Eskilstuna Logistik & Etablering AB

Stefan Bergqvist

Eskilstuna kommunföretag AB

Seppo Vuolteenaho
Per Johnsson (ersättare)

Parken Zoo i Eskilstuna AB

Anton Berglund

Regionförbundet Sörmland

Anton Berglund
Seppo Vuolteenaho (ersättare)

Näshultagården AB

Johan Östman
Carina Åkesson (ersättare)