Fortsättning följer | SD Eskilstuna

Fortsättning följer

Flera saker som jag tidigare skrivit om här på hemsidan är nu uppe på agendan igen. Dels handlar det om läromedlet från Bonnier utbildning, som fick mig att lämna in en anmälan till skolinspektionen. För några dagar sedan fick jag ett meddelande från skolinspektionen i vilket jag fick veta att de begärt att skolans huvudman ska utreda det som anges i anmälan och inkomma med ett yttrande samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Huvudmannen ombeds också att yttra sig över på vilket sätt man försäkrar sig om att undervisningen är saklig och allsidig.

Väldigt positivt anser jag, att skolinspektionen tar tag i det här. Något annat som är positivt är att Lärarnas Nyheter ringde mig för en kommentar igår och nu har skrivit en artikel om detta. På så sätt uppmärksammas många som arbetar inom skolans värld på bokens osanningar. Frågan är dock hur många skolor som använder boken? Min förhoppning är att jag ska få kännedom om detta, och om exakt vilka skolor det handlar om, så att anmälan kan lämnas in även mot dem. Boken är ur demokratisk synvinkel en skandal av stora mått och borde inte få användas över huvud taget i utbildningssammanhang!

Något annat som fått en fortsättning är debatten om svensk kultur. Igår hittade jag ett inlägg om mig själv och min syn på kulturpolitik i ekurirens ledarblogg, och ett svar på det inlägget skrev jag igår kväll i min blogg. Vidare har Alliansen idag fått en debattartikel publicerad i ekuriren, och av någon anledning skriver de i denna en lång harang om SD:s syn på svensk kultur och om utställningen ”Du gamla du fria?” kopplat till min motion om politiskt neutral kultur. Var i min motion de hittar denna koppling redogör de aldrig för, snarare verkar de se en chans att dra till med alla de gamla vanliga flosklerna om att svensk kultur minsann utvecklats genom en process i vilken andra länder varit delaktiga. Som om det vore en nyhet för oss mindre vetande ;) Nåja, jag ska ta itu med att skriva ett svar på debattartikeln senare idag. Jag kommer att lägga upp det här på hemsidan också, men först när det publicerats i ekuriren.

Fler tidigare skrivna blogginlägg med koppling till ovanstående: Ett ihåligt resonemang, Mer propaganda mot SD i skolor, Inpass, men ingen ursäkt, Jag kräver upprättelse

//Therese Borg