Burman använder alternativ fakta | SD Eskilstuna

Burman använder alternativ fakta

Eva Burman använder alternativ fakta.

I en debattartikel om näthat beskriver jag att antalet utbildade
poliser har minskat under mandatperioden. I en replik från Eva Burman
påstås detta vara ett felaktigt påstående vilket då bemöts från
Burman med att antalet polisanställda faktiskt ökat.

Om det beror på okunskap eller om det är ett medvetet försök till
att lägga ut dimridåer låter jag vara osagt. Men det är en stor
skillnad mellan utbildade poliser, vilket jag hänvisade till, och
polisanställda, som Burman hänvisar till.

Att skilja vinklad propaganda från fakta kan vara klurigt. Det var f.d.
inrikesminister Anders Ygeman som började använda begreppet
polisanställda i samband med kritik mot att antalet poliser sjönk.
Polisanställda är ett begrepp som inkluderar civilanställda vid
polismyndigheten och genom att säga att antalet polisanställda ökat
vill man ge sken av att antalet utbildade poliser ökat, vilket då inte
är sant.

Antalet utbildade poliser har sjunkit successivt under innevarande
mandatperiod. 2014 hade vi 20 051 utbildade poliser i tjänst, i
november 2017 hade vi 19 758 utbildade poliser i tjänst.

Det andra försöket till uppläxning från Burman rör den nationella
trygghetsundersökningen (NTU) av BRÅ som jag hänvisade till. Där
belyste jag utvecklingen av utsatthet för sexualbrott, inte specifikt
antal anmälda våldtäkter vilket Burman snävt väljer att fokusera
på.

Sexualbrotten enligt NTU inkluderar nämligen fler brott än våldtäkt.
Andelen utsatta för sexualbrott har enligt NTU ökat kraftigt. Från
2012 med 0,8 procent till 2016 där 2,4 procent av befolkningen angav att de utsatts
för minst ett sexuellt övergrepp.

Unga kvinnor mellan 16-24 år är den grupp som är mest utsatt för
sexualbrott där 14 procent uppgav att de hade utsatts för minst ett
sexualbrott under 2016 vilket är att jämföra med 9 procent under 2015.

NTU redogör vidare för att det saknas djupare forskning kring
anledningen till ökningen utav sexualbrotten, vilket Burman ger sken av
att hon själv har svaret på.

Jag vill ändå tacka för repliken. Ett förevigat konststycke i
alternativ fakta där Eskilstuna-kuriren mest drog ner byxorna på sin
egen redaktion.

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna