SD Eskilstuna

Hem

Välkommen till

Eskilstunas andra största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring!

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna
Presskontakt i politiska frågor.

Skicka e-post till oss

Mikael Nygren.

Ordförande i kommunföreningen SD Eskilstuna

Kontaktperson organisatoriska frågor och medlemsfrågor.
mikael.nygren@sd.se

Hänt-i-kommunföreningen

 • Kandidera i kyrkovalet du med!

  Av Sverigedemokraterna den 29 januari, 2021
  0


  Lyssna till Aron Emilsson (SD)
  https://www.youtube.com/watch?v=p-cGox40OQI

  Är du intresserad av att kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet så kontakta oss via epost till:
  sodermanland@sd.se
  Skriv ”Kyrkovalet” i ämnesraden och berätta varför du kandiderar.

 • Årsplan 2021 SD Eskilstuna utvald-bild

  SD presenterar sitt budgetförslag 2021 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 11 november, 2020
  0

  Under tisdagen släppte vi vårt budgetförslag 2021 för Eskilstuna kommun.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vårt budgetförslag innehåller fyra områden vi satsar extra mycket på vilka finns redovisat nedan. Med rejäla satsningar på tryggheten där hela civilsamhället involveras med tuffare åtgärder mot främst de yrkeskriminella och deras medbrottslingar kommer vi kunna vända utvecklingen och på riktigt återupprätta känslan av trygghet. Vi satsar även stort på äldreomsorgen med bland annat fler personal, höjt friskvårdsbidrag för samtliga kommunanställda från 1700 kr till 2500 kr per år samt ser till att de äldre kan får stärkt social samvaro på äldreboendena med reservation för covid-19. Inom skolan kan det sägas att vi höjer skolpengen som motsvarar 60 personal. Vårt budskap blir då tydligt att vi menar allvar med att vilja skapa trygghet genom hela livet!

   

  Trygghet:
  – Förbättrade fritidsgårdar 2 miljoner
  – Trygghetsbidrag till föreningar 15 miljoner
  – Säkerställa en handlingskraftig räddningskår 2 miljoner
  – Förstärkt vägvalet (tidigare exit-verksamhet) 2 miljoner
  – Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 30 miljoner
  – fler bevakningskameror (investeringsmedel) 5 miljoner
  Totalt: 56 miljoner

   

  Skola och utbildning:
  – Höjd skolpeng förskola 20 miljoner
  – Höjd skolpeng grundskola 10 miljoner
  Vuxenutbildning inkl SFI 27 miljoner
  – sommarskola 2 miljoner
  – Höjt stöd till landsbygdsskolorna 1 miljon
  – utveckla basklass 0,5 miljoner
  – Lokalproducerad mat 2 miljoner
  Totalt: 62,5 miljoner

   

  Vård och omsorg:
  – Ökad grundbemanning 40 miljoner
  – Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr. 3,7 miljoner
  – Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden. 3,7 miljoner
  – Ökad social samvaro för de äldre 10 miljoner
  – Fler sommarkolloplatser 2 miljoner
  – Fria bussresor dygnet runt 65+ 5 miljoner
  – Lokalproducerad mat 3 miljoner
  – Budget i balans (socialnämnden) 40 miljoner
  – Äldreomsorgssatsning 25,9 miljoner
  Totalt: 134 miljoner

   

  Personalhälsa:
  – Stärkt friskvårdsbidrag 2500 kr/år (1700 idag) 7 miljoner
  – Arbetsskor inom vård, omsorg och förskola 4,8 miljoner
  – Stärkt kommunhälsa 10 miljoner
  – Influensavaccin vård, omsorg + förskola 0,8 miljoner
  Totalt: 22,6 miljoner

  För att ta höjd för den osäkerhet som troligtvis fortfarande kommer råda nästa år med Covid-19, arbetslöshet med mera så har vårt budgetförslag en stor buffert på hela 169 miljoner (överskottsmål 2,5%). Ett nödvändigt ont för att kunna minska risken till att behöva göra nedskärningar till följd av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.

   

  Se förslaget i sin helhet nedan:

 • krisledning

  SD föreslår att kommunens krisledningsnämnd övar inför skarpt läge i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 4 april, 2020
  0

  Sedan 2010 har krisledningsnämnden genomfört enstaka utbildningstillfällen och endast övat ett fåtal gånger enskilt utan samövning med tjänstemannaorganisationen samt med vetskap om att det kommer ske av kommunledningen. Senaste risk och sårbarhetsanalysen visar på ett stort behov av att rusta upp och förbättra hela kommunens samlade krisberedskap.

  När vi nu går in i ett skede med pågående pandemi där det finns rapporter som säger att halva befolkningen kan vara smittad i slutet av april och att det fortfarande inte finns något vaccin inom räckhåll finns behov att reagera.

  Beslut om att genomföra övningar eller aktivera krisledningsnämnden ligger idag på dess ordförande att besluta. Även om nuvarande ordförande i krisledningsnämnden skulle uppleva sig själv samt kommunen som redo och rustad att hantera tänkbara scenarier med människoliv som insats skulle nog många i krisledningsnämnden inte samtycka vid dennes eller andra nyckelpersoners frånvaro. För när det verkligen gäller kommer många inte vara på plats och snabba beslut kommer utkrävas av de som lyckas dyka upp med kort varsel. Beslut där ansvar kommer utkrävas i efterhand när krisen är över. Då hade många önskat kunna ge ett annat svar framför medias värmande kameror än att förklara att ingen hade erfarenhet eller utbildning värt namnet till att hantera dessa tuffa beslut. Då skulle många kritiska röster höjas om varför kommunen inte har övat ordentligt som all krisberedskap bygger på.

  Fina planer beslutade i kommunfullmäktige i all ära men i skarpt läge är det kommunens praktiska inövade förmåga som avgör huruvida kloka och försvarbara beslut kan fattas. Då finns det inget utrymme för långa utredningar med gedigna konsekvensanalyser eller politiskt käbbel. Därför behöver kommunens krisledningsnämnd skyndsamt börja öva upp sin praktiska förmåga inför skarpt läge.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Jag hoppas att den politiska majoriteten förstår poängen med att öva inför ett skarpt läge. Det borde dessutom gå att hitta digitala lösningar för övningarna som minskar smittorisken.  För är det någon gång en krisledningsnämnd behöver vara beredd så är det nu.
 • Öppet brev till moderaterna och kristdemokraterna i Eskilstuna

  Öppet brev till Moderaterna och Kristdemokraterna i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 22 augusti, 2019
  0

  Vi sverigedemokrater förmedlade i slutet av juli via lokalmedia våra tankar om ett maktskifte efter valet 2022. Anledningen till att vi nämnde just er moderater och kristdemokrater som potentiella samarbetspartier är att vi ser flertalet likheter mellan oss och er. Varken ni eller vi är nöjda med den samhällsutveckling som Eskilstuna haft de senare åren. På flertalet områden hade ni, liksom vi, gärna sett att Eskilstuna hade tagit en annan väg och att politiken hade gjort andra prioriteringar. Detta tillsammans med att båda era partier öppnat upp för samtal med oss på riksnivå bådar för att vi tillsammans ska kunna ge Eskilstuna den chans som staden behöver.

  Vi inser alla att Socialdemokraterna måste röstas bort om en förändring ska kunna bli verklighet. Den som följt politiken förstår dock att det inte kommer att bli en enkel match att utmana Socialdemokraterna om den makt som de lokalt innehaft oavbrutet i över 100 år. Det är inte en tillfällighet att de lyckats med detta, det är ett otroligt skickligt spelande där de gång på gång desarmerat sina motståndares chanser att på allvar utmana dem.

  Ebba Busch Thor beskrev under sitt Almedalstal tidigare i år tydligt hur Socialdemokraterna agerar:

  ”I höstens val röstade svenska folket för förändring. De röstade på partier som lovade ett nytt

  ledarskap. Aldrig har de icke-socialistiska partierna varit större. Ändå styr idag Socialdemokraterna. Hur hamnade vi här?

  En viktig anledning är att de två liberala partierna visat sig vara svaga för vad vi kan kalla för Socialdemokraternas ”psykologiska krigsföring” – deras smutskastningskampanjer helt enkelt.

  När man inte trodde att debattnivån i Sverige kunde sjunka mer då tar Socialdemokraterna fram en spade och börjar gräva. Det är brunsmetning. Lögner om abortmotstånd. Och personliga attacker på kvinnors utseende och klädsel.

  Och istället för att då vila trygga i sina egna värderingar har liberalerna först blivit skrämda av – och sedan skrämt upp sig själva – med historier om högerspöken.

  Så här kontrollerar Socialdemokraterna idag sina partners. ”Titta ett högerspöke” ropar de och de liberala släpper fram dem till Rosenbad.

  ”Ett högerspöke” ropar de och fnissar. De liberala röstar för deras budget.

  ”Överallt högerspöken” skrockar sossarna och Centern räddar deras ljugande minister.

  Så länge smutskastningen fungerar så kommer den inte sluta. Nej, den kommer sannolikt bara bli värre.”

   

  Under samma Almedalsvecka möttes Jimmie Åkesson och Ebba Busch Thor över en lunch för att samtala, vilket fick stor medial uppmärksamhet. Som ett brev på posten drog genast Socialdemokraterna och deras lojala stödorganisationer igång med det de kan allra bäst; att smutskasta. Anledningen är glasklar: de vet att ett regeringsalternativ som på allvar ska kunna utmana Socialdemokraterna om makten kommer att behöva stöd från Sverigedemokraterna.

  Samma gäller givet även kommunalt i Eskilstuna.

  Ska smutskastningen verkligen få tillåtas att fortsätta? Ska svensk politik tillåtas att dikteras av Socialdemokraterna, där övriga partier ständigt ska behöva dansa efter socialdemokratisk pipa?

  Så länge vi fortsätter tillåta det behöver Socialdemokraterna inte utveckla sin egen politik, där de med vettiga sakpolitiska förslag vinner väljarnas förtroende. Istället behöver de bara låta deras propagandaavdelning gå lös, och vips så lämnar motståndarna walkover. Kvar blir alla de väljare som hoppas på förändring, de som är övertygade om att det krävs nytt ledarskap och ny politik för att lösa de samhällsproblem som Socialdemokraterna skapat, istället för samma gamla politik som gång på gång visat sig misslyckas.

  Vi vet att både ni i Moderaterna och Kristdemokraterna kan bättre. Redan idag har era partikamrater tillsammans med oss markerat mot Socialdemokraternas dåliga ledarskap och bytt ut dem i flertalet andra kommuner. Kan de lyckas så kan även vi. Det vi vet med säkerhet är att ingen kommer att få Socialdemokraternas eller deras lojala stödorganisationers välsignelse till att utmana dem om makten på schyssta villkor. Den som tror något annat är naiv.

  Om ni moderater och kristdemokrater menar allvar med att få samhällsutvecklingen i vår kommun att gå i rätt riktning så kan ett första steg vara ett förutsättningslöst möte. Vi träffas för att reka terrängen, tittar på respektive partis faktiska och inte påstådda politik och ser om förutsättningar finns för vidare samtal. Genom att fokusera på partiernas likheter och inte skillnader kan vi tillsammans ta det första steget mot ett nytt ledarskap för vår kommun.

  Baserat på de lokala riksdagssiffrorna från det senaste valet så samlar våra tre partier 45,7 %. Att nå en majoritet av väljarna redan nästa val, där vi tillsammans utgör en betydande maktfaktor, är med andra ord inom räckhåll. Det kräver dock ett gemensamt erkännande där väljarna redan innan valet ges besked om huruvida vi kan tänka oss att samarbeta.

  Ni kan såklart välja att vifta bort denna invit, och fortsatt tillåta er styras av Socialdemokraternas otrevliga beskrivning om oss, så att Socialdemokraterna härsklystet kan regera vidare.

  Så blir nämligen utfallet om ni i Moderaterna och Kristdemokraterna inte hittar stöd bland andra partier i liknade storlek och med samma ambition om ett nytt ledarskap.

  Från vår sida är vi övertygade att våra tre partier kan samla en majoritet av väljarna bakom oss och ge Eskilstuna den förändring och nya ledarskap som staden behöver för att nå sin fulla potential.

   

   

  Med vänliga hälsningar

  Sverigedemokraterna Eskilstuna

   

  Kim Fredriksson, gruppledare                                          Mikael Nygren, ordförande