SD Eskilstuna

Hem

Välkommen till

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • krafttag mot psykisk ohälsa

  SD vill stärka arbetet mot psykisk ohälsa i Eskilstunas skolor

  Av kim.fredriksson den 7 september, 2018
  0

  Psykisk ohälsa drabbar många människor och är ett utbrett problem. Bland barn och ungdomar tar sig den uttryck i sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet och magont. Enligt folkhälsomyndighetens rapport från tidigare i år beror en stor del av den utbredda psykiska ohälsan inom nämnda grupp på brister i skolan. För att ta ett första steg i rätt riktning vill SD tillskjuta mer resurser till skolan i Eskilstuna. Utöver fler lärare behövs det fler stödpersonal så som skolsköterskor och skolkuratorer. Det är av vikt att insatserna sätts in tidigt för elever som uppvisar tendenser på psykisk ohälsa.

  Ambitionen från SD är att skolan ska ges förutsättningar att hinna fånga upp elever tidigt innan det hinner gå så långt att barn- och ungdomspsykiatrin måste kopplas in. Satsningen ryms inom den stora generella satsningen om ökad personaltäthet i skolan partiet gör i sitt budgetförslag, vilket är 84 miljoner under en treårsperiod.

  Tillsammans med ett aktivt arbete mot mobbing och ökat samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin kommer våra satsningar göra en rejäl skillnad för de som mår dåligt.

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Det är dags att lyfta problemen med den utbredda psykiska ohälsan som drabbar bland annat många unga tjejer. En kraftigt förbättrad elevhälsa där eleverna kan få det stöd som behövs tidigt är en av nycklarna till att lyckas.
 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD vill införa ett återvändarcenter i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 5 september, 2018
  0

  Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när trycket på inflödet av anhöriginvandring är fortsatt hög och där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma takt. Faktum är att många i dessa stadsdelar till följd av detta löper stor risk att dömdas till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit nämnvärt bättre.

  För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna återvända. Fokus ska vara att uppmuntra svårintegrerade invandrare som står långt från arbetsmarknaden. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende skapat.

   

  Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Förslaget kan innebära en minskad anhöriginvandring då en återförening kan ske i hemlandet istället. Det förbättrar i sin tur förutsättningarna för de som redan kommit hit att etablera sig i samhället.

   

   

 • utvald-bild-valmanifest-2018-2022_v2

  SD har släppt sitt lokala valmanifest för Eskilstuna 2018-2022

  Av kim.fredriksson den 6 augusti, 2018
  0

  Under parkfestivalen i helgen släppte vi vårt lokala valmanifest för Eskilstuna. Det är som i tidigare inlägg omnämnt framarbetat efter samtal med bland annat företagare, välfärdspersonal, partimedlemmar, brukare samt invånare för att kunna veta vad just Eskilstunaborna efterfrågat. Vi har identifierat 12 fokusområden som vi går till val på att lägga extra tyngd på.

  – Värdegrund
  – Invandring
  – Skola och utbildning
  – Trygghet
  – Gemenskap
  – Jobb
  – Vård och omsorg
  – Äldreomsorg
  – Bostäder
  – Stadsplanering
  – Miljö
  – Kultur och fritid

   

  Klicka på bilden nedan för att ta del av valmanifestet i sin helhet. Varje av de 12 fokusområdena har konkreta förslag på vad vi göra om vi får förtroendet att leda kommunen.

  Eskilstuna behöver en förändring och den kan endast börja med ditt val den 9 september!

   

   

   

   

   

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vi har sett att utvecklingen i vårt land och vår kommun gått åt helt fel håll på flertalet områden. Tryggheten och gemenskapen mellan invånarna är två av många områden som behöver lyftas rejält på dagordningen. Det behövs fler områdespoliser, utökad kameraövervakning vid brottsutsatta områden samt att civilsamhället inkluderas mer i arbetet med att skapa känsla av trygghet. Likaså behöver de svenska värderingarna stärkas där tanken om folkhemmet är vägledande och invånarna först ska göra sin plikt och därefter kräva sin rätt.
 • IMG_5200

  SD släpper sitt lokala valmanifest för Eskilstuna under Parkfestivalen 3 augusti

  Av kim.fredriksson den 1 augusti, 2018
  0

  Nu på fredag den 3 augusti kl 12:00 under Parkfestivalen släpper SD sitt lokala valmanifest för Eskilstuna. Det är framarbetat efter samtal med bland annat företagare, välfärdspersonal, partimedlemmar, brukare samt invånare för att kunna veta vad just Eskilstunaborna efterfrågat. Vi har identifierat 12 fokusområden som vi går till val på att lägga extra tyngd på.
  Välkomna förbi vårt tält under Parkfestivalen för att få en upptryckt upplaga och ställa frågor.

  Vi finns på plats både fredag och lördag!

 • utvald-bild årsplan 2019 SD Eskilstuna

  SDs förslag på årsplan 2019 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 29 maj, 2018
  0

  Arbetet med att ta fram ett förslag till årsplan med tillhörande budget samt ägardirektiv har pågått fortlöpande under året. Vi har besökt skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamheter samt flertalet företag som är verksamma i just Eskilstuna. Det är utifrån dessa besök och samtal med välfärdspersonal och invånare i Eskilstuna som ligger till grund för vårt förslag vi nu presenterar.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vår årsplan 2019 för Eskilstuna kommun kan sammanfattas med stärkt välfärd och ökad trygghet. Vi säger bland annat nej till fortsatta nedskärningar i skolan och höjer istället skolpengen motsvarande 56 lärartjänster. Vi inför fria bussresor för 65 + dygnet runt och stärker upp grundbemanningen inom äldreomsorgen med motsvarande 70 vårdpersonal på heltid. Tryggheten ökar vi genom fler övervakningskameror och 20 patrullerande ordningsvakter som förläggs av Polisen samt trygghetsbidrag till föreningar i mångmiljonklassen. Vårt budskap är att vi vill ge Eskilstunaborna trygghet genom hela livet.

   

   

  För mer information kan ni nedan se våra förslag i sin helhet. Klicka bara på bilden för respektive förslag: