Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • P1210225-FB-annons

  SD vill stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 19 mars, 2018
  0

  Grundbulten i fungerande samhällen är känslan av att känna gemenskap. För att känna det krävs det bland annat ett gemensamt språk som alla i kommunen förstår. För oss sverigedemokrater är det självklart att det ska vara svenska och ingenting annat. Eftersom det varit en hög invandring till Eskilstuna ser vi ett starkt behov av åtgärder för att upprätthålla vårt språk som gemensamma nämnare. På senare tid har vi kunnat se hur samhällsservicen successivt börjat inkluderat kommunikation på olika språk. Exempelvis kommunens hemsida, växel, mötesplatser, utökad tolkförmedling samt rekrytering av flerspråkig servicepersonal m.m.

  Ur ett långsiktigt perspektiv ska följande fråga ställas: Vilken motivation får nyanlända att lära sig svenska när samhällsservicen och kommunikationen med grannar, arbetskamrater och närbutiken görs på deras modersmål? Politiken blir svaret skyldiga kring varför de ska lära sig det svenska språket när de i praktiken inte behöver tala svenska.

  Exempel på konkreta åtgärder kan vara att tolkar generellt ska användas restriktivt. Utrikesfödda som uppger sig vara i behov av tolkar ska erbjudas utbildning i svenska för att succesivt få bort deras tolkbehov. Det ska även ställas krav på goda kunskaper i tal på svenska för att få fast arbete inom Eskilstuna kommun. Detta oavsett befattning. Befintligt anställda eller människor i kommunens arbetsmarknadsåtgärder som har behov av språkutveckling ska erbjudas extrakurser i just svenska som en del i sin kompetensutveckling. Självklart ska kravställningen på språkutveckling vara ett av grundkriterierna för att få försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag). Likaså ska samhällsservice primärt endast ges på svenska.

  Undantag där samhällsservice kan ges på annat språk är exempelvis vid turistattraktioner, demensboenden eller där det finns starka skäl till undantag t.ex. via minoritetsspråkslagen.

  Förslaget är också en del av våra förslag för att bryta utvecklingen med framväxten av parallella samhällen där olika etniska grupper indirekt isoleras från majoritetssamhället.

   

  Här återfinns det inlämnade förslaget i sin helhet:

   

  Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Eskilstuna

   

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • – En grundförutsättning för att kunna skapa trygghet och gemenskap är att nya som gamla Eskilstunabor förstår varandra. Med tanke på situationen i Eskilstuna behövs vårt förslag.

   

 • TRYGGHETSPAKET-v3

  SD lanserar ett trygghetspaket för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 11 mars, 2018
  0

  Att känslan av otrygghet är hög och dessvärre även ökar i Eskilstuna är tyvärr ett faktum. Det vittnar nyhetsrapporteringen samt SCB:s medborgarundersökning tydligt om. För att på riktigt vända utvecklingen krävs ett trygghetspaket med effektiva och konkreta åtgärder. I samband med kommunstyrelsesammanträdet nu på tisdag den 13 mars där Eskilstuna kommuns årsredovisning bereds kommer SD lägga ett eget förslag för ökad trygghet. Eftersom kommunen gjort ett stort överskott finns det ekonomiskt utrymme att göra särskilda engångssatsningar.

  Våra åtgärder som återfinns nedan har arbetats fram utifrån verksamhetsbesök runt om i samhällets olika delar.

   

  • Övervakningskameror: 7 miljoner kr

  För att stärka tryggheten på brottsutsatta platser avsätts investeringsmedel för att övervakningskameror monteras upp. Kan exempelvis vara i bostadsområden, parkeringsplatser och skolor.

   

  • Patrullerande ordningsvakter: 20 miljoner kr

  För att understödja Polisens arbete med att öka tryggheten avsätts medel för att ha patrullerande ordningsvakter runt om i Eskilstuna. Ordningsvakter som finansernas av kommunen men föreläggs av Polisen för maximal effekt. Fokusområden ska dock vara Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg.

   

  • Trygghetsbidrag till föreningar: 7 miljoner kr

  Syftet med trygghetsbidraget är att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar genom ökad närvaro i otrygga områden. Det kan vara allt ifrån att arbeta med att fånga upp ungdomar som ligger i riskzonen att hamna i kriminalitet, stärka ungdomar att våga vittna, sprida information om drogers negativa konsekvenser till att arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Detaljerade kriterier för att få ta del av bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga aktörer.

   

  • Stärka stödet för brottsoffer: 1 miljon kr

  När någon utsätts för grövre brott är det av vikt att bra stöd kan ges omgående. Idag finns det redan olika typer av stödfunktioner som behöver stärkas upp. Tanken är att dessa stödfunktioner aktivt ska stöttas av kommun och polis och även involveras i det förebyggande arbetet. Exempelvis brottsofferjouren eller kvinnojouren MOA.

   

  Summa trygghetspaket: 35 miljoner

   

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Det är tydligt att Socialdemokraterna och Moderaterna saknar förmågan att skapa trygghet i Eskilstuna. Ska en förändring på riktigt kunna ske behövs vårt trygghetspaket. Politiken måste gå från ord till handling.
 • P1380656

  SD Eskilstuna har haft årsmöte och fastställt valsedeln

  Av kim.fredriksson den 25 februari, 2018
  0

  Under lördagen den 24 februari genomförde SD Eskilstuna sitt årsmöte tillika valkonferens. Omkring 50 personer deltog på mötet som genomfördes under timmen. Då hann både verksamhetsberättelsen, den parlamentariska berättelsen, ny styrelse och valsedeln till kommunfullmäktigevalet avhandlas. Efteråt bjöds det på lokalproducerad smörgåstårta som blivit lite utav en tradition att bjuda på. Stämningen var genomgående god där valtemperaturen höjdes ytterligare ett par grader när allt internt arbete med ta fram vilka som ska företräda oss blev klart och allt fokus kan läggas på att vinna valet.

   

   

  Valberedningens sammankallande Tatjana Gudmundsgårdh presenterar deras förslag till valsedel till kommunfullmäktigevalet i höst. Ett förslag som enhälligt bifölls på årsmötet.

  Blandad uppslutning av både nya som gamla medlemmar. Trots en stor möteslokal så syntes den goda uppslutningen i lokalen.

   

  Självklart bjöds det på fika som uppskattades av medlemmarna.

  Några som verkligen gillade smörgåstårtan var våra veteraner Adam Marttinen och Kim Fredriksson.

   

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda styrelse för 2018

  Styrelsen för 2018:
  Ordförande: Kim Fredriksson
  Vice ordförande: Mikael Nygren
  Andre vice ordförande: Anton Berglund
  Ledamot: Elin Blomberg
  Ledamot: Seppo Vuolteenaho
  Ledamot: Anita Nygren
  Ledamot: Carina Åkesson

  Suppleant 1: Tobias Gustafsson
  Suppleant 2: Fredrik Elf 

   


  (Från vänster till höger: Elin Blomberg, Seppo Vuolteenaho, Mikael Nygren, Tobias Gustafsson, Kim Fredriksson, Fredrik Elf, Anton Berglund, Anita Nygren, Carina Åkesson)

   

  Sverigedemokraterna Eskilstunas omvalda valberedningen för 2018

  Ledamot: Björn Näsman
  Ledamot: Lotta Elf
  Ledamot: Adam Marttinen
  Ledamot: Tatjana Gudmundsgårdh
  Ledamot: Lars Bohlin

   

  (Från vänster: Björn Näsman, Lotta Elf, Adam Marttinen, Tatjana Gudmundsgårdh, Lars Bohlin)

   

   

   

   

  Nedan återfinns de 30 första namnen på valsedeln som fastställdes enhälligt av årsmötet.

   

  1. 1. Kim Fredriksson
  2. 2. Mikael Nygren
  3. 3. Anton Berglund
  4. 4. Adam Marttinen
  5. 5 Elin Blomberg
  6. 6. Seppo Vuolteenaho
  7. 7. Anita Nygren
  8. 8. Björn Näsman
  9. 9. Mikael Strömberg
  10. 10. Tatjana Gudmundsgårdh
  11. 11. Tobias Gustafsson
  12. 12. Benny Ekström
  13. 13. Carina Åkesson
  14. 14. Lotta Elf
  15. 15. Lars Bohlin
  16. 16 Fredrik Elf
  17. 17. Peter Laufer
  18. 18. Stefan Bergqvist
  19. 19. Carola Sunesson
  20. 20. Pernilla Eriksson
  21. 21. Rikard Branting
  22. 22. Susanne Bergqvist
  23. 23. Simon Lindbäck
  24. 24. Susanne Östling
  25. 25. Sven-Göran Sigurd
  26. 26. Caroline Hansson
  27. 27. Aila Kangas
  28. 28. Michael Wilhelmsson
  29. 29. Lars-Åke Phuthom
  30. 30. Ann-Christina Kaup

   

  Ytterligare 15-20 namn kommer läggas till senare. Målet är 50 namn på valsedeln till höstens val.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD)

  • Är stolt över att få toppa valsedeln inför valet. Vi har jobbat hårt med att rekrytera nya kandidater med olika bakgrunder för att ha god representation i samhället. Att vi får allt fler och aktiva kvinnliga medlemmar avspeglar sig också. Av de fastställda namnen är det 40 % kvinnliga företrädare.

   

   

 • 28170209_10154968112657282_470625976_o

  SD kräver en utredning om bygget vid Sigurdsristningen

  Av kim.fredriksson den 19 februari, 2018
  0

  Byggnationen av en träramp som var tänkt att öka tillgängligheten har gått över styr och vållat stor upprördhet bland Eskilstunaborna. Något som lokalmedia har rapporterat om.
  Efter att ha besökt platsen under lördagen och efter samtal med omkringboende och förbipasserande så väcks en del frågor.

  Bygget kring fornminnet är skrymmande och inkräktar märkbart på en naturhistorisk miljö. Det har borrats i berget intill ristningen samt i backen kring träd vars rötter kan ha förstörts.

  Kostnaden är en annan del som väcker frågetecken. Över fyra miljoner för att öka tillgängligheten för funktionshindrade när ristningen ligger 20 meter från en intilliggande väg.

  En betydligt enklare konstruktion skulle sannolikt kunna göras för betydligt mindre pengar. En enklare konstruktion skulle också sammanfalla med värdet att i största möjliga mån bevara en kulturhistorisk miljö.

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kräver att en utredning klarlägger hur kostnaderna är motiverade, hur den nuvarande konstruktionen kunnat avvika så mycket från ursprungsplanen och vilka oersättliga skador som bygget kan ha åsamkat platsen.

  Här återfinns vårt förslag på utredning i sin helhet.

  Här återfinns beslutsunderlaget för byggnationen av trärampen.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • När kostnaden för en längre träramp skenar iväg över 4 miljoner är det tydligt att något inte står rätt till. Lägg därtill de skador detta medfört på ett av Eskilstunas viktigaste kulturhistoriska besöksmål så behövs en utredning tillsättas för att ställa ansvariga till svars och ordna upp detta haveri.

   

 • tiggeriforbjudet

  SD Eskilstuna välkomnar den rödblåa kommunmajoritetens SD-linje i tiggerifrågan

  Av kim.fredriksson den 1 februari, 2018
  0

  Under tisdagen föreslog den rödblåa kommunmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att det ska införas tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Ett förslag som välkomnas från SD och som drivits av oss sedan flera år tillbaka. Konkret föreslog vi just tillståndsplikt som lösning på tiggeriet redan den 29 januari 2014. Klicka här för att se förslaget

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är bra att Socialdemokraterna nu äntligen agerar mot tiggeriet. Från att SD har stått ensamma i kommunfullmäktige finns det nu en majoritet för vår linje om tillståndsplikt som en lösning mot tiggeriet.