Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sverigedemokraterna Eskilstuna

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • 28170209_10154968112657282_470625976_o

  SD kräver en utredning om bygget vid Sigurdsristningen

  Av kim.fredriksson den 19 februari, 2018
  0

  Byggnationen av en träramp som var tänkt att öka tillgängligheten har gått över styr och vållat stor upprördhet bland Eskilstunaborna. Något som lokalmedia har rapporterat om.
  Efter att ha besökt platsen under lördagen och efter samtal med omkringboende och förbipasserande så väcks en del frågor.

  Bygget kring fornminnet är skrymmande och inkräktar märkbart på en naturhistorisk miljö. Det har borrats i berget intill ristningen samt i backen kring träd vars rötter kan ha förstörts.

  Kostnaden är en annan del som väcker frågetecken. Över fyra miljoner för att öka tillgängligheten för funktionshindrade när ristningen ligger 20 meter från en intilliggande väg.

  En betydligt enklare konstruktion skulle sannolikt kunna göras för betydligt mindre pengar. En enklare konstruktion skulle också sammanfalla med värdet att i största möjliga mån bevara en kulturhistorisk miljö.

  Sverigedemokraterna i Eskilstuna kräver att en utredning klarlägger hur kostnaderna är motiverade, hur den nuvarande konstruktionen kunnat avvika så mycket från ursprungsplanen och vilka oersättliga skador som bygget kan ha åsamkat platsen.

  Här återfinns vårt förslag på utredning i sin helhet.

  Här återfinns beslutsunderlaget för byggnationen av trärampen.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • När kostnaden för en längre träramp skenar iväg över 4 miljoner är det tydligt att något inte står rätt till. Lägg därtill de skador detta medfört på ett av Eskilstunas viktigaste kulturhistoriska besöksmål så behövs en utredning tillsättas för att ställa ansvariga till svars och ordna upp detta haveri.

   

 • tiggeriforbjudet

  SD Eskilstuna välkomnar den rödblåa kommunmajoritetens SD-linje i tiggerifrågan

  Av kim.fredriksson den 1 februari, 2018
  0

  Under tisdagen föreslog den rödblåa kommunmajoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet att det ska införas tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats. Ett förslag som välkomnas från SD och som drivits av oss sedan flera år tillbaka. Konkret föreslog vi just tillståndsplikt som lösning på tiggeriet redan den 29 januari 2014. Klicka här för att se förslaget

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är bra att Socialdemokraterna nu äntligen agerar mot tiggeriet. Från att SD har stått ensamma i kommunfullmäktige finns det nu en majoritet för vår linje om tillståndsplikt som en lösning mot tiggeriet.

   

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD: Det går att påverka en kommuns befolkningsökning

  Av kim.fredriksson den 29 december, 2017
  0

  På senaste kommunfullmäktige ifrågasatte Socialdemokraterna vår budget som bygger på en rejält minskad befolkningsökning. Vår ambition är att anpassa just befolkningsökningen efter kommunens samlade krafters förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobbtillfällen samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Det är en ekvation som är grundläggande för att bryta den negativa samhällsutvecklingen med exempelvis skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Trots upprepade försök att förklara för S hur det ska gå till går budskapet inte in hos dem. Om det beror på otydlighet från oss eller en ideologisk ovilja att förstå hos S överlåter jag till väljarna att avgöra. För att tydliggöra hur vår nämnda ambition kan genomföras finns några förslag nedan:

  • – Anpassa strategi- och detaljplaner för bostäder efter antalet jobbtillfällen och utbildningsplatser som bedöms kunna tillkomma.
  • – Ställ högre krav på egen försörjning hos de som har för avsikt att flytta till Eskilstuna och ställer sig som sökande till kommunens fastighetsbolag.
  • – Ta krafttag mot ökad trångboddhet och kommunicera ut till hyresgästerna i kommunens fastighetsbolag att det finns begränsningar för hur många som får bo i en lägenhet.
  • – Inför ett återvändarcenter och uppmuntra utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden att på frivillig basis återvända till respektive hemland. Kan medföra att anhöriginvandringen minskas då en familjeåterförening inte behöver ske i just Eskilstuna.
  • – Frångå ordningen som innebär att de anvisade nyanlända tillåts gå före i bostadskön.
  • – Bevilja inte bygglov för asylboenden.
  • – Avsluta de pågående kampanjerna riktade till privatpersoner som uppmanas hyra ut ett rum eller en hel bostad till nyanlända.
  • – Var tydlig mot Migrationsverket med att Eskilstuna har svåra problem att integrera nyanlända och inte ska tilldelas fler anvisade nyanlända.

  Vi skulle kunna fortsätta rada upp exempel men budskapet är tydligt. Det går att påverka en kommuns befolkningsökning! Eftersom ökningen idag utgörs mestadels av nyanlända är det främst denna grupp som påverkas. Det handlar inte om att någon skulle vara mindre värd, vi vill helt enkelt ge de utrikesfödda som redan är här bättre chanser att inkluderas i samhället, skaffa egen försörjning och få hopp om en bättre framtid.

  För Sverigedemokraterna Eskilstuna

  Kim Fredriksson, oppositionsråd

 • Burman använder alternativ fakta

  Av adam.marttinen den 18 december, 2017
  0

  Eva Burman använder alternativ fakta.

  I en debattartikel om näthat beskriver jag att antalet utbildade
  poliser har minskat under mandatperioden. I en replik från Eva Burman
  påstås detta vara ett felaktigt påstående vilket då bemöts från
  Burman med att antalet polisanställda faktiskt ökat.

  Om det beror på okunskap eller om det är ett medvetet försök till
  att lägga ut dimridåer låter jag vara osagt. Men det är en stor
  skillnad mellan utbildade poliser, vilket jag hänvisade till, och
  polisanställda, som Burman hänvisar till.

  Att skilja vinklad propaganda från fakta kan vara klurigt. Det var f.d.
  inrikesminister Anders Ygeman som började använda begreppet
  polisanställda i samband med kritik mot att antalet poliser sjönk.
  Polisanställda är ett begrepp som inkluderar civilanställda vid
  polismyndigheten och genom att säga att antalet polisanställda ökat
  vill man ge sken av att antalet utbildade poliser ökat, vilket då inte
  är sant.

  Antalet utbildade poliser har sjunkit successivt under innevarande
  mandatperiod. 2014 hade vi 20 051 utbildade poliser i tjänst, i
  november 2017 hade vi 19 758 utbildade poliser i tjänst.

  Det andra försöket till uppläxning från Burman rör den nationella
  trygghetsundersökningen (NTU) av BRÅ som jag hänvisade till. Där
  belyste jag utvecklingen av utsatthet för sexualbrott, inte specifikt
  antal anmälda våldtäkter vilket Burman snävt väljer att fokusera
  på.

  Sexualbrotten enligt NTU inkluderar nämligen fler brott än våldtäkt.
  Andelen utsatta för sexualbrott har enligt NTU ökat kraftigt. Från
  2012 med 0,8 procent till 2016 där 2,4 procent av befolkningen angav att de utsatts
  för minst ett sexuellt övergrepp.

  Unga kvinnor mellan 16-24 år är den grupp som är mest utsatt för
  sexualbrott där 14 procent uppgav att de hade utsatts för minst ett
  sexualbrott under 2016 vilket är att jämföra med 9 procent under 2015.

  NTU redogör vidare för att det saknas djupare forskning kring
  anledningen till ökningen utav sexualbrotten, vilket Burman ger sken av
  att hon själv har svaret på.

  Jag vill ändå tacka för repliken. Ett förevigat konststycke i
  alternativ fakta där Eskilstuna-kuriren mest drog ner byxorna på sin
  egen redaktion.

  Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

 • Skolbuss-bild

  SD vill ändra på skolskjutsreglerna

  Av kim.fredriksson den 21 augusti, 2017
  0

  Lördagen den 19 augusti uppmärksammande lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren hur kommunens regler kring skolskjuts försvårat vardagen för barnfamiljer på landsbygden. Genom att dagens riktlinjer har olika avstånd sommar- och vintertid har regelverket medfört att de omnämnda barnfamiljerna endast får så kallad upphandlad skolskjuts under vintern. Övriga året tvingas barnen gå 3,5 km på en enligt uppgift avstängd och oupplyst grusväg till närmste linjebusshållplats. Något som av föräldrarna själva beskrivs som galenskap särskilt då de påstår att det funnits skolskjuts i området i 20 år.

  Situationen föranleder att nu gällande regelverk behöver ses över i syfte att underlätta vardagen för barnfamiljer ute på landsbygden. Från vårt håll vill vi ta bort avståndsskillnaderna beroende på årstid och förändra avstånden till att bli följande:
  För elever i årskurs F – 6 revideras sträckan till 2 km. För elever i årskurs 7 – 9 revideras sträckan till 3 km.

  Vårt förslag är inlämnat till stadsbyggnadsnämnden som ett nämndiniativ. Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Efter att ha tagit del av reportaget blir det tydligt att en revidering av nu gällande regelverk måste till. Att ha olika avståndsbedömningar sommar- och vintertid samt ytterligare tre avståndsbedömningar beroende på årskurs är onödigt byråkratiskt. Vårt förslag till förändringar ligger också i linje med vårt mål att underlätta för folk att kunna bo ute på landsbygden.