SD Eskilstuna

Hem

Välkommen till

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson, oppositionsråd.

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige för SD Eskilstuna

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • TUNGA-POSTER

  SD-representanter valda till tyngre förtroendeuppdrag

  Av seppo.vuolteenaho den 13 december, 2018
  0

  Samtidigt som Lucia firas runt om i landet firar SD Eskilstuna nya framgångar då ett enat kommunfullmäktige under förmiddagen valde in SD-representanter till tyngre förtroendeuppdrag i flertalet av kommunens nämnder och bolag. Nedan finns en överblick över vilka tyngre uppdrag väljarna gett oss.

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  Det är en milstolpe i partiets historia att oppositionens tyngsta uppdrag nu tillfaller oss. Vi bryter ny mark, inte bara i Eskilstuna utan på flera håll runt om i landet. Våra valframgångar medför givet även ett större ansvar vilket vi avser ta. Vi kommer utgöra en stark opposition mot det rödblå styret och vara ett tydligt alternativ för väljarna 2022.

  Kommunstyrelsen

  Kim Fredriksson (SD) – 3:e vice ordförande

   

  Kommunrevisionen

  Tommy Kvarsell (SD) – Ordförande.

   

  Kultur- och Fritidsnämnden

  Mikael Strömberg (SD) – Andre vice ordförande.

   

  Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

  Charlott Elf (SD) – Andre vice ordförande.

   

  Grundskolenämnden

  Anton Berglund (SD) – Andre vice ordförande.

   

  Gymnasienämnden

  Mikael Nygren (SD) – Andre vice ordförande.

   

  Torshälla stads nämnd

  Peter Laufer (SD) – Andre vice ordförande.

   

  Eskilstuna Kommunföretag AB

  Lars Bohlin (SD) – Andre vice ordförande.

  Eskilstuna Kommunfastigheter AB

  Tobias Gustafsson (SD) – Andre vice ordförande.

   

   

 • SDs förslag på kompletterande årsplan 2019 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 6 december, 2018
  0

  Under slutet av november debatterades vår förslag till kompletterande årsplan 2019 för Eskilstuna kommun. Hela debatten hittar ni via denna länk:

  http://eskilstuna.webbtvkf.se/?20181122

  Se vårt förslag i sin helhet nedan:

   

   

   

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vårt förslag håller i stort i med våra satsningar som vi lovade innan valet i juni. Vilket kortfattat är att skolpengen höjs med motsvarande 56 lärartjänsterfria bussresor för 65 + dygnet runt införs och att tryggheten stärks med exempelvis fler övervakningskameror, 20 patrullerande ordningsvakter och trygghetsbidrag i mångmiljonklassen. Som ensamt parti står vi fast vid ett starkt plusresultat om 2,5 % i överskott, vilket är nödvändigt inför kommande lågkonjunktur. Vårt budskap är att vi vill ge Eskilstunaborna trygghet genom hela livet.

   

 • krafttag mot psykisk ohälsa

  SD vill stärka arbetet mot psykisk ohälsa i Eskilstunas skolor

  Av kim.fredriksson den 7 september, 2018
  0

  Psykisk ohälsa drabbar många människor och är ett utbrett problem. Bland barn och ungdomar tar sig den uttryck i sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet och magont. Enligt folkhälsomyndighetens rapport från tidigare i år beror en stor del av den utbredda psykiska ohälsan inom nämnda grupp på brister i skolan. För att ta ett första steg i rätt riktning vill SD tillskjuta mer resurser till skolan i Eskilstuna. Utöver fler lärare behövs det fler stödpersonal så som skolsköterskor och skolkuratorer. Det är av vikt att insatserna sätts in tidigt för elever som uppvisar tendenser på psykisk ohälsa.

  Ambitionen från SD är att skolan ska ges förutsättningar att hinna fånga upp elever tidigt innan det hinner gå så långt att barn- och ungdomspsykiatrin måste kopplas in. Satsningen ryms inom den stora generella satsningen om ökad personaltäthet i skolan partiet gör i sitt budgetförslag, vilket är 84 miljoner under en treårsperiod.

  Tillsammans med ett aktivt arbete mot mobbing och ökat samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin kommer våra satsningar göra en rejäl skillnad för de som mår dåligt.

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Det är dags att lyfta problemen med den utbredda psykiska ohälsan som drabbar bland annat många unga tjejer. En kraftigt förbättrad elevhälsa där eleverna kan få det stöd som behövs tidigt är en av nycklarna till att lyckas.
 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD vill införa ett återvändarcenter i Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 5 september, 2018
  0

  Eskilstunas befolkning har ökat rejält de senaste åren. En stor del beror på utomeuropeisk invandring där många har haft svårt att etablera sig i samhället. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när trycket på inflödet av anhöriginvandring är fortsatt hög och där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma takt. Faktum är att många i dessa stadsdelar till följd av detta löper stor risk att dömdas till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots rödgröna som rödblå kommunmajoriteters fina ord om förbättringar har situationen inte blivit nämnvärt bättre.

  För att lösa problemen krävs det mer åtgärder än de vanliga om mer utbildning. Möjligheten att på frivillig basis vägleda nyanlända och utrikesfödda till att återvända till respektive hemland kan vara en del av lösningen. Mer konkret handlar det om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och utbildning anpassad efter förutsättningarna i hemlandet. Ambitionen är att centret ska ge den enskilde bra förutsättningar att kunna återvända. Fokus ska vara att uppmuntra svårintegrerade invandrare som står långt från arbetsmarknaden. Vill det sig väl kan återresan till hemlandet bli nystarten som behövs för att ta sig ur hopplösheten som ett långt bidragsberoende skapat.

   

  Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Förslaget kan innebära en minskad anhöriginvandring då en återförening kan ske i hemlandet istället. Det förbättrar i sin tur förutsättningarna för de som redan kommit hit att etablera sig i samhället.

   

   

 • utvald-bild-valmanifest-2018-2022_v2

  SD har släppt sitt lokala valmanifest för Eskilstuna 2018-2022

  Av kim.fredriksson den 6 augusti, 2018
  0

  Under parkfestivalen i helgen släppte vi vårt lokala valmanifest för Eskilstuna. Det är som i tidigare inlägg omnämnt framarbetat efter samtal med bland annat företagare, välfärdspersonal, partimedlemmar, brukare samt invånare för att kunna veta vad just Eskilstunaborna efterfrågat. Vi har identifierat 12 fokusområden som vi går till val på att lägga extra tyngd på.

  – Värdegrund
  – Invandring
  – Skola och utbildning
  – Trygghet
  – Gemenskap
  – Jobb
  – Vård och omsorg
  – Äldreomsorg
  – Bostäder
  – Stadsplanering
  – Miljö
  – Kultur och fritid

   

  Klicka på bilden nedan för att ta del av valmanifestet i sin helhet. Varje av de 12 fokusområdena har konkreta förslag på vad vi göra om vi får förtroendet att leda kommunen.

  Eskilstuna behöver en förändring och den kan endast börja med ditt val den 9 september!

   

   

   

   

   

   

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • – Vi har sett att utvecklingen i vårt land och vår kommun gått åt helt fel håll på flertalet områden. Tryggheten och gemenskapen mellan invånarna är två av många områden som behöver lyftas rejält på dagordningen. Det behövs fler områdespoliser, utökad kameraövervakning vid brottsutsatta områden samt att civilsamhället inkluderas mer i arbetet med att skapa känsla av trygghet. Likaså behöver de svenska värderingarna stärkas där tanken om folkhemmet är vägledande och invånarna först ska göra sin plikt och därefter kräva sin rätt.