Sverigedemokraterna Eskilstuna | Sverigedemokraterna Eskilstuna

Hem

valkommen-till-SD-Eskilstuna

Eskilstunas tredje största parti

Vi är både män och kvinnor, gamla som unga med viljan till förbättring

 

Kim Fredriksson

Kim Fredriksson

Ordförande i kommunföreningen och gruppledare i kommunfullmäktige

Skicka e-post till oss

Hänt-i-kommunföreningen

 • Skolbuss-bild

  SD vill ändra på skolskjutsreglerna

  Av kim.fredriksson den 21 augusti, 2017
  0

  Lördagen den 19 augusti uppmärksammande lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren hur kommunens regler kring skolskjuts försvårat vardagen för barnfamiljer på landsbygden. Genom att dagens riktlinjer har olika avstånd sommar- och vintertid har regelverket medfört att de omnämnda barnfamiljerna endast får så kallad upphandlad skolskjuts under vintern. Övriga året tvingas barnen gå 3,5 km på en enligt uppgift avstängd och oupplyst grusväg till närmste linjebusshållplats. Något som av föräldrarna själva beskrivs som galenskap särskilt då de påstår att det funnits skolskjuts i området i 20 år.

  Situationen föranleder att nu gällande regelverk behöver ses över i syfte att underlätta vardagen för barnfamiljer ute på landsbygden. Från vårt håll vill vi ta bort avståndsskillnaderna beroende på årstid och förändra avstånden till att bli följande:
  För elever i årskurs F – 6 revideras sträckan till 2 km. För elever i årskurs 7 – 9 revideras sträckan till 3 km.

  Vårt förslag är inlämnat till stadsbyggnadsnämnden som ett nämndiniativ. Klicka här för att ta del av förslaget i sin helhet.

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Efter att ha tagit del av reportaget blir det tydligt att en revidering av nu gällande regelverk måste till. Att ha olika avståndsbedömningar sommar- och vintertid samt ytterligare tre avståndsbedömningar beroende på årskurs är onödigt byråkratiskt. Vårt förslag till förändringar ligger också i linje med vårt mål att underlätta för folk att kunna bo ute på landsbygden.

   

   

 • Jihad-i-Stadshuset

  SD utkräver svar från Socialdemokraterna varför kommunanställda tillåts stödja terrorism

  Av kim.fredriksson den 13 juni, 2017
  0

  Enligt flera nyhetskanaler har det under tisdagen den 13 juni 2017 framkommit att en anställd vid kommunen under längre tid gjort sig känd för extrema uppfattningar. Personen ska ha delat klipp på sin Facebook där oskyldiga drabbas av terrordåd och uttryckt sympati för attentatet. Enligt nyheterna framgår det dessutom att personen har en ledande ställning inom den salafistiska al-Rahmanmoskén som uppmärksammats om att ha haft flera personer med koppling till moskén som har rest till Syrien för att strida för IS. Se länk till nyhetsrapporteringen här

  Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är att cheferna till denne anställde känt till personens radikala uppfattningar och det omnämnda klippet utan att vidta några åtgärder. Tvärtom så påstås de dessutom acceptera och tycka att delningen är okej. Det hela föranleder en rad nödvändiga frågeställningar.

  Med anledning av detta har vi ställt en så kallande fråga i aktuell kommunal fråga till de styrande Socialdemokraterna. Där utkräver vi svar varför inga åtgärder har vidtagits mot den anställde. Likaså utkräver vi svar ifall Socialdemokraterna avser vidta några åtgärder.

  Se här för att ta del av den inlämnade frågan i sin helhet (PDF 112 kB)

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är väldigt anmärkningsvärt att ingen i den rödblåa kommunmajoriteten reagerat! Att det dessutom finns chefer inom Eskilstuna kommun som känt till den omnämnda anställdes radikala åsikter och sympatier för terrorism vittnar om bristande ledarskap. Från oss sverigedemokrater är budskapet tydligt: Den anställde ska avskedas omgående! Om påståendet att cheferna dessutom accepterar inlägget och tycker att sympati med terrorism är okej, ska även de avskedas.
 • Lagbygge ver2

  SD välkomnar över företrädare från andra partier

  Av kim.fredriksson den 1 juni, 2017
  0

  De allmänna valen 2018 närmar sig med stormsteg. Nomineringstemperaturen höjs sakta men säkert i vårt parti och behovet av fler företrädare är större än någonsin. I dag visar SCB:s väljarundersökning att vi är det parti som ökat mest sedan valet 2014 och således är Sveriges näst största parti.  Mot bakgrund av detta vill vi öppet rikta ett erbjudande till övriga riksdagspartiers företrädare att de är välkomna över till oss. Grundkravet som ställs är att de delar våra värderingar.

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Det är ingen hemlighet att vi gör anspråk på makten i Eskilstuna. Vi erbjuder därmed företrädare från övriga partier som idag är missnöjda med sin partiledning  att söka sig till vinnarlaget.
 • Årsplan reklambild

  SDs förslag till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun

  Av kim.fredriksson den 30 maj, 2017
  0

  Trots att det råder högkonjunktur på arbetsmarknaden i hela landet så har de styrande Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet inte lyckats minskat arbetslösheten nämnvärt i  kommunen. Arbetslösheten är fortfarande skyhög och ligger idag på 13,4 %. Bryts statistiken ner ytterligare så sticker gruppen utrikesfödda ut extremt mycket med en arbetslöshet på 34,8 %. Det finns flera faktorer som orsakat den negativa situationen med hög arbetslöshet och medföljande social oro. Det ska dock påpekas att den främsta orsaken är avsaknaden av logiken hos de styrande politikerna med att befolkningsökningen måste ske i samma takt som byggandet av bostäder, arbetstillfällen, utbildningsplatser och känslan av gemenskap. Förstås inte den enkla logiken spelar det ingen som helst roll hur många handlingsplaner eller arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Problemen kommer kvarstå och förvärras.

  Ska politiken i Eskilstuna lyckas vända utvecklingen är den nämnda logiken helt avgörande. Vår årsplan för Eskilstuna kommun bygger med anledning av detta fullt ut på den logiken. Därför kommer våra satsningar ha mycket bättre effekt.

  Nedan återfinns ett axplock över en rad satsningar vi valt att prioritera för 2018. Vår årsplan och ägardirektiv återfinns i sin helhet längst ner på denna sida där alla våra satsningar finns.

   


  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  • Vårt budgetförslag innehåller tunga satsningar på skola och utbildningen som ger de arbetslösa verktygen att gå från bidrag till jobb. Satsningar som ger de äldre rätten att få åldras med värdighet, där de vårdas av personal som inte är sönderstressade av höga besparingskrav eller orimliga arbetsvillkor. Likaså innehåller vår budget satsningar på att åter bringa trygghet i kommunen. Vår vision är ett Eskilstuna präglat av trygghet och gemenskap genom hela livet där ingen invånare lämnas utanför.

   

   

   

  För mer information kan ni se våra förslag i sin helhet nedan. Klicka bara på bilden för respektive dokument.

   

   

   

 • SD Eskilstuna återvändarcenter

  SD föreslår en kraftig minskad befolkningsökning av nyanlända till Eskilstuna

  Av kim.fredriksson den 26 april, 2017
  0

  SD har lämnat in en motion som innebär att kommunpolitiken i Eskilstuna ställs som för att i alla avseenden verka för att minska befolkningsökningen av nyanlända till kommunen. Anledningen är att de styrande partierna allt för länge har stått bredvid och låtit inflyttningen av främst nyanlända skenat till nivåer som gjort situation allt svårare att hantera. Det är främst den skyhöga skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda som påvisar på allvaret och nödvändigheten i förslaget. Läggs därtill bristen på bostäder , utbildningsplatser samt den sociala oro i stadens invandrartäta bostadsområden så blir det tydligt att Eskilstuna behöver byta kurs. Syftet med förslaget är att på riktigt skapa andrum för kommunen att komma tillrätta med de nämnda problem och inte som nu bara fylla på med fler nyanlända som tyvärr tvingas in i ett bidragsberoende.

  Motionen med dess mer konkreta innehåll kan läsas i sin helhet här: Motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända

   

  01 - Kim Fredriksson, ordförande

  Kommentar från Kim Fredriksson, oppositionsråd (SD):

  – Nyligen gick Socialdemokraterna i Malmö ut med ett kravbrev till regeringen om att Malmö inte ska behöva ta emot en enda nyanländ flykting under 2018. Något som media uppmärksammade nyligen, se länk här

  Ett välkommet besked som förhoppningsvis kan få Socialdemokraterna även i Eskilstuna att släppa hörnflaggan och komma in i matchen. Beskedet punkterar även myten om att det inte går att påverka befolkningsökningen av nyanlända till Eskilstuna. Vår förhoppning är att vårt förslag ska tvinga fram ett tydligt svar från respektive parti över vilken väg de vill att Eskilstuna kommun ska gå.